Propozycja utworzenia Demokratycznej Republiki Federalnej Koryo to wyjątkowa propozycja sformułowana przez Prezydenta Kim Il Sunga dla zjednoczenia Korei metodą utworzenia zjednoczonego kraju w federalnym stylu, na podstawie trzech zasad zjednoczenia, niepodległości, pokojowego zjednoczenia i wielkiej jedności narodowej.

W swoim sprawozdaniu z pracy Komitetu Centralnego Partii podczas VI Kongresu Partii Pracy Korei (10 października 1980r.), Prezydent Kim Il Sung wyjaśnił zadania walki o osiągnięcie niezależnego i pokojowego zjednoczenia Korei oraz przedstawił nową propozycję zjednoczenia, ustanowienie Demokratycznej Republiki Federalnej Koryo.

Istotą propozycji jest realizacja zjednoczenia kraju i narodu metodą zjednoczenia Północy i Południa oraz utworzenia państwa federalnego, bazującego na pozostawieniu idei i systemów Północy i Południa niezmienionymi. Prezydent Kim Il Sung powiedział, że różnice między ideologiami i systemami nie mogą sprawiać, że zjednoczenie staje się niemożliwe, gdyż cały naród koreański traktuje zjednoczenie jako najważniejsze zadanie. Po raz kolejny wyjaśnił pryncypialne stanowisko Partii Pracy Korei, że Północ nie zamierza wprowadzić siłą swojej ideologi i systemu w Korei Południowej oraz że przedłoży wszystko dla jedności i zjednoczenia narodu, a także wyjaśnił zawartość propozycji dotyczącej utworzenia zjednoczonego państwa w federalnym stylu.

Prezydent Kim Il Sung określił zasady formowania zjednoczonego rządu państwa federalnego i sfery jego działalności. W zjednoczonym państwie federalnym rozsądne jest utworzenie najwyższego federalnego zgromadzenia narodowego, w którym zasiadać będą przedstawiciele Północy i Południa w tej samej liczbie, oraz odpowiednia liczba zagranicznych rodaków, a także zorganizowanie Stałego Komitetu Federalnego i przekazanie mu kierownictwa nad regionalnymi rządami na Północy i Południu oraz sprawowania jurysdykcji nad całą pracą państwa federalnego. Zjednoczone państwo federalne opiera się na jednym narodzie i regionalnym systemie samorządowym, ustanowionym w dwóch różnych systemach i obejmującym całe terytorium i cały naród Korei.

Prezydent Kim Il Sung wyjaśnił funkcję i rolę zunifikowanego rządu i władz regionalnych. Najwyższe federalne zgromadzenie narodowe i stały komitet federalny, są stałą organizacją, są zjednoczonym rządem państwa federalnego. Należy przedyskutować i podjąć decyzję w sprawie ustanowienia bezstronnych zasad we wspólnych kwestiach związanych z ogólnymi korzyściami wynikającymi z kraju i narodu, w tym w kwestiach dotyczących polityki, obrony narodowej i stosunków zagranicznych, w zależności od życzeń całego narodu do jedności, współpracy i zjednoczenia, oraz urzeczywistniać jedność i współpracę miedzy Północą a Południem we wszystkich sektorach. Zunifikowany rząd państwa federalnego powinien respektować systemy społeczne oraz opinie placówek administracyjnych, wszystkich partii politycznych i wszystkich warstw na Północy i Południu, oraz nie dopuszczać do wymuszania przez jedną stronę swojej opinii wobec innych. Regionalne rządy na Północy i Południu powinny prowadzić niezależną politykę w sferze odpowiadającej fundamentalnym korzyściom i popytowi całego narodu, oraz podejmować wysiłki mające na celu zmniejszenie różnicy między Północą a Południem i osiągnięcie jednolitego rozwoju kraju i narodu, zgodnie z wytycznymi rządu federalnego.

Prezydent Kim Il Sung powiedział, że nazwa państwa federalnego zachowuje nazwę starego zjednoczonego państwa koreańskiego (Koryo 918-1392), które jest powszechnie znane na całym świcie i odzwierciedla wspólną polityczną ideę Północy i Południa dążenia do demokracji, oraz wyjaśnia, że Demokratyczna Republika Federalna Koryo powinna być państwem neutralnym, które nie uczestniczy w żadnym politycznym i militarnym sojuszu lub bloku.

Propozycja utworzenia Demokratycznej Republiki Federalnej Koryo Prezydenta Kim Il Sunga otworzyła zupełnie nową drogę do pomyślnego utworzenia państwa federalnego, nawet w warunkach istnienia różnych ideologii i systemów społeczno politycznych w tym samym kraju, oraz zapoczątkowała nowy etap w walce o zjednoczenie Korei.

Źródło: friend.com.kp