Sekretarz Generalny Partii Pracy Korei i Przewodniczący Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Marszałek Kim Jong Un, złożył wizytę gratulacyjną na Uniwersytecie Wojskowym im. Kim Il Sunga, w dniu 25 kwietnia, w 92. rocznicę założenia Koreańskiej Ludowej Armii Rewolucyjnej (KLAR).

Cała kadra akademicka i wszyscy studenci czuli podekscytowanie i radość z zaszczytu spotkania szanownego Marszałka Kim Jong Una na swojej uczelni. Gdy przybył na miejsce zebrani przywitali Go głośnymi wiwatami.

Podczas swojej wizyty Marszałek Kim Jong Un wygłosił przemówienie. Wyraził w nim radość ze spotkania z wykładowcami, badaczami i studentami uniwersytetu w dniu znaczącej rocznicy narodzin pierwszych sił zbrojnych Korei.

Powiedział, że podczas gdy założenie KLAR było początkiem wybitnej i świętej historii armii kraju, założenie Uniwersytetu Wojskowego im. Kim Il Sunga i historia jego rozwoju stanowią chwalebną ścieżką, która zapewniła dynamiczny i zwycięski postęp armii.

Zaznaczył, że dzięki kluczowej roli, jaką odegrał kompetentny personel wojskowy, siły zbrojne KRLD przemierzyły drogę zwycięstwa, a Uniwersytet Wojskowy im. Kim Il Sunga stał w awangardzie wysiłków na rzecz tych znakomitych dokonań.

Pochwalił kadrę uniwersytetu mówiąc: W imieniu Komitetu Centralnego Partii i rządu Republiki wyrażam wysokie uznanie i szczere podziękowania dla wszystkich wykładowców, badaczy i urzędników Uniwersytetu Wojskowego im. Kim Il Sunga, którzy zapewnili silną gwarancję potęgi i niezwyciężoności bohaterskiej Koreańskiej Armii Ludowej i pozostali bezgranicznie wierni ideom i przywództwu Partii ze stulecia na stulecie i z pokolenia na pokolenie, wykazując się niezrównanym patriotycznym oddaniem oraz wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi i naukowymi.

Podkreślił ogromne znaczenie silnej armii dla pomyślności i bezpieczeństwa kraju.

Zwrócił również uwagę na niezwykle ważną rolę Uniwersytetu Wojskowego im. Kim Il Sunga w umacnianiu sił zbrojnych KRLD. Powiedział, że z uwagi na świętą misję obrony suwerenności kraju oraz zapewniania pokoju i bezpieczeństwa, jaką niesie na swoich barkach Koreańska Armia Ludowa, jak również wysokie poczucie odpowiedzialności za przyszłość kraju i rewolucję, głównym obowiązkiem uniwersytetu jest szkolenie większej liczby talentów wojskowych w pełni przygotowanych do współczesnej wojny oraz niezawodnych dowódców militarnych.

Wezwał społeczność uniwersytecką do oddanej służby dla ukochanego kraju i dalekosiężnych planów armii. Do pełnienia służby tej dokonując transformacji edukacji militarnej, z niezłomnym rewolucyjnym duchem i pasją do nauki.

Gdy skończył przemawiać, cała kadra akademicka i wszyscy studenci wyrazili dla Niego najwyższe uznanie.

Marszałek Kim Jong Un serdecznie pogratulował wykładowcom i studentom z dumą świętującym 92. rocznicę założenia KLAR.

Następnie zaś odwiedził różne miejsca na kampusie, zapoznał się ze szczegółami związanymi z pracą uniwersytetu i wyraził zadowolenie z jego osiągnięć edukacyjnych. Wskazał również ważne zadania stojące przed uczelnią, jak również metody podnoszenia jakości prowadzonej na niej edukacji na jeszcze wyższy poziom.

Na pamiątkę swojej wizyty na uniwersytecie wziął udział w sesji zdjęciowej z wykładowcami i studentami.

Marszałek obejrzał również mecz, który odbył się między drużynami Uniwersytetu Wojskowego im. Kim Il Sunga i Uniwersytetu Nauk Politycznych im. Kim Il Sunga z okazji rocznicy założenia KLAR. Rozgrywka zakończyła się zwycięstwem uniwersytetu wojskowego.

Wieczorem tego dnia Ministerstwo Obrony Narodowej KRLD zorganizowało także uroczyste przyjęcie gratulacyjne dla kadry akademickiej Uniwersytetu Wojskowego im. Kim Il Sunga.