Pjongjang, 31 sierpnia (KCNA) — Zjednoczenie narodowe od wieków jest pragnieniem wszystkich Koreańczyków i najpilniejszym zadaniem epoki, mówi Rodong Sinmun w swoim sobotnim artykule.

Tragiczne skutki podziału terytorialnego, które podzieliły uczucia istot ludzkich, harmonię rodaków i siły kraju, są odczuwalne w życiu wszystkich Koreańczyków w każdym momencie, mówi artykuł i kontynuuje:

W związku z ciągłym podziałem kraju, różnica między Północą a Południem powiększa się i jest coraz większe niebezpieczeństwo wygaśnięcia wspólnego mianownika narodu, który był tworzony przez wieki.

Ktoś może powiedzieć, że trzecia generacja podzielonego narodu wyrosła w narodzie koreańskim, który żył w separacji od prawie 70 lat, biorąc pod uwagę to, że jedno pokolenie jest zastępowane drugim w każdej trzeciej dekadzie historii.

Każdy może się domyślić, że w przyszłości trudniejsze będzie dla Korei zjednoczenie się, kiedy to pokolenie będzie stanowić główną siłę społeczeństwa.

Na arenie międzynarodowej trwa zaciekła walka o narodową władzę, z państwami jako jednostki.

Celem każdego narodu jest utrzymanie swojego istnienia i osiągnięcie dobrobytu w dzisiejszych czasach konsolidacji jedności oraz wzmacnianie siły narodu w każdym calu.

Jeśli Korea się zjednoczy, to może pojawić się zaawansowana potężna siła kierująca światem w sprawach politycznych i wojskowych, gospodarczych i kulturalnych.

Narodowemu podziałowi zawsze towarzyszy konfrontacja i niebezpieczeństwo w postaci wojny.

Miniona wojna koreańska była produktem amerykańskiej polityki zajęcia całej Korei, wykorzystując podział kraju.

Nie ma istotnej sprzeczności między Koreańczykami, która mogłaby wywołać wojnę.

Niezależne i pokojowe zjednoczenie Korei otwiera właściwą drogę dla zmienienia Półwyspu Koreańskiego w pokojową strefę całego świata, gdzie panuje trwały pokój.