Pjongjang, 28 sierpnia (KCNA)Dzień Songun (25 sierpień) został ustanowiony jako narodowe święto KRLD.

Wielki Generalissimus Kim Jong Il odwiedził Seulskich Strażników Ryu Kyong Su 105 Dywizji Pancernej Koreańskiej Armii Ludowej (KAL) w dniu 25 sierpnia 1960 roku.

Dzięki temu znaczącemu dniu, historia i tradycja koreańskiej rewolucji, która rozpoczęła się i zwycięsko postępowała z bronią w ręku stale się rozwija, a nowa era rewolucji Juche, wielka era Songun triumfalnie podążająca naprzód drogą Songun, została otwarta.

Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD zdecydowało co następuje, odzwierciedlając jednomyślną wolę i pragnienie Partii Pracy Korei oraz armii i ludu KRLD, którzy wiernie dziedziczą i zawsze wielbią rewolucyjną ideę Songun i wyczyny Generalissimusa, oraz otwierają nową błyszczącą historię Songun Korei:

Zdecydowano, że 25 sierpnia, Dzień Songun, w którym Wielki Generalissimus Kim Jong Il rozpoczął Songun rewolucyjne kierownictwo, ma być oznaczone jako święto narodowe.

25 sierpnia każdego roku będzie świętem narodowym.

Jednostki i pododdziały KAL będą wywieszać barwy Najwyższego Przywódcy KAL w ten dzień.

Państwowe instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje i rodziny będą wywieszać flagi KRLD w ten dzień.

Dekret w tej sprawie został wydany przez Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego w poniedziałek.