photo juche_zps0baf4478.png

Idea Juche

Stworzona przez Wielkiego Wodza Towarzysza Kim Il Sunga Idea Juche jest główną ideologią Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Wszystkie działania prowadzone przez Koreańską Partię Pracy bazują na tej właśnie ideologii.

W dużym skrócie Idea Juche mówi, że siłą przewodnią rewolucji są masy ludzkie, oraz że wszystko należy do człowieka aby mu służyć. Ideologia stwarza możliwość zbudowania silnego niezależnego i suwerennego państwa, gdzie ludzie mają możliwość rozwijać i wykorzystywać swoje talenty dla wspólnego dobra. Wszystko to dzięki stworzeniu niezniszczalnej więzi między ludzkimi masami, a Wodzem.

Przede wszystkim Idea Juche mówi o samowystarczalności w sferze gospodarczej, co zabezpiecza kraj przed obcymi wpływami i kryzysami ekonomicznymi.

Również w kwestii obrony narodowej, Wielka Idea Juche stawia na samowystarczalność, oraz kładzie nacisk na siłę militarną, tak aby była w stanie obronić osiągnięcia rewolucyjne klasy robotniczej przed agresywnym imperializmem.

Idea Juche jest ideą socjalistyczną, a więc dąży do wolności, równości, oraz zniesienia kapitalistycznego podziału na klasy. Każdy w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej jest sobie równy, a Idea Juche stanowczo sprzeciwia się jakiejkolwiek dyskryminacji, czy wyzyskowi. Obecnie KRL-D jest jedynym krajem gdzie wszyscy ludzie są całkowicie zabezpieczeni przed wyzyskiem i agresją.