photo songun_zpsc989f149.png

Polityka Songun

Twórcą Polityki Songun jest Ukochany Przywódca Towarzysz Kim Jong Il, a sama polityka łączy w sobie Ideę Juche i politykę priorytetu w kwestii militarnej. Polityka przykłada większe znaczenie, oraz przeznacza większe środki na armię w celu jej umocnienia i rozwoju, czyniąc z niej bojownika o interesy narodu. Odzwierciedla ona niezłomną wolę Towarzysza Kim Jong Ila, aby do końca bronić, praw i godności mas ludowych.

Generał Kim Jong Il, na podstawie naukowej analizy zmienionej sytuacji, oświadczył w kraju i zagranicą, że polityką Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej jest Polityka Songun.

Polityka Songun sprawia, że każdy mieszkaniec KRL-D może spać spokojnie. Nadanie większego znaczenia armii sprawiło, że dużo skuteczniej może ona bronić ludności i granic KRL-D, rewolucji, oraz wszystkich socjalistycznych osiągnięć koreańskiej klasy robotniczej.

Słowo “Songun“, uznaje się jako równoważnik prawości i prawdy, a także słowo-symbol zwycięstwa i chwały.