Partia Pracy Korei

 photo wpk_resize_zps868baafd.png

Partia Pracy Korei to rewolucyjna partia, kierująca się zasadami Ideologi Juche, założona 10 października 1945 roku przez Towarzysza Kim Il Sunga. Partia jest spadkobierczynią rewolucyjnych tradycji wypracowanych w okresie anty-japońskiej walki rewolucyjnej i w swoich działaniach kieruje się jedynie Ideologią Juche. Jej bezpośrednim celem jest zwycięstwo socjalizmu w północnej części Korei, oraz działania na rzecz wyzwolenia narodowego, oraz ludowo-demokratycznej rewolucji w całym kraju.

Ostatecznym celem Partii Pracy Korei jest budowa społeczeństwa komunistycznego. PPK jest partią przewodnią, która w sposób skoordynowany organizuje i prowadzi walkę rewolucyjną w Korei. Partia ponosi pełną odpowiedzialność za losy całego narodu koreańskiego.

Koreańska Partia Socjaldemokratyczna

 photo ksdp_resize_zpsa2d9bc22.png

Koreańska Partia Socjaldemokratyczna została założona 3 listopada 1945 roku przez małych i średnich przedsiębiorców, kupców, rzemieślników, drobną burżuazję, niektórych chłopów i chrześcijan o antyfeudalnych aspiracjach pragnących wyeliminowania skutków japońskiego kolonializmu i zbudowania nowego demokratycznego społeczeństwa. Jej ideologią jest socjaldemokracja, a głównymi hasłami są: niezależność, suwerenność, demokracja, oraz pokój i obrona praw człowieka.

Czundoistyczna Partia Czongu

Czundoistyczna Partia Czongu jest demokratyczną partią założoną 8 lutego 1946 roku. W swoich szeregach skupia głównie czeondoistycznych chłopów. Partia powstała by walczyć przeciwko imperialistycznej agresji i przyłączyła się do prac nad zabezpieczeniem narodowej niepodległości, oraz budowy bogatego, silnego i demokratycznego kraju.

Dziś partia stawia sobie takie cele jak ustanowienie harmonii wśród społeczeństwa, wzmocnienie więzi i solidarności pomiędzy ludźmi i budowa państwa opiekuńczego z wysokorozwiniętą niezależną gospodarką opartą na Idei Juche i kulturze narodowej.

Demokratyczny Front na rzecz Zjednoczenia Ojczyzny

Demokratyczny Front na rzecz Zjednoczenia Ojczyzny powstał 22 lipca 1946 roku. Za swój główny obowiązek uważa skupianie, na podstawie sojuszu robotniczo-chłopskiego, wszystkich patriotycznych i demokratycznych sił walczących o wolność i niepodległość kraju wokół lidera Towarzysza Kim Jong Una. Niezależnie od zawodu, płci, religii, i przynależności partyjnej, Demokratyczny Front na rzecz Zjednoczenia Ojczyzny aktywnie wspiera i daje rozgłos rewolucyjnej linii politycznej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, jak i polityki na rzecz niezależnego, pokojowego zjednoczenia kraju, oraz organizowania i mobilizowania szerokich mas do ogólnokrajowej walki na rzecz zrealizowania tych celów.

Socjalistyczna Liga Młodzieży Kim Il Sunga

Demokratyczna Liga Młodzieży Koreańskiej, poprzedniczka Socjalistycznej Ligi Młodzieży Kim Il Sunga została założona jako masowa organizacja młodzieżowa 17 stycznia 1946 roku, po wyzwoleniu Korei. Później została wzmocniona i przekształcona w Ligę Socjalistycznej Młodzieży Pracującej Korei w celu spełnienia wymagań rozwijającej się rewolucji. Z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania w styczniu 1996 roku została przemianowana na Socjalistyczną Ligę Młodzieży Kim Il Sunga i wkroczyła w nową fazę rozwoju. Organizacja ta jest młodzieżówką Partii Pracy Korei i kieruje się wyłącznie rewolucyjną ideą Wielkiego Towarzysza Kim Il Sunga.

Jej głównym celem jest wyposażenie młodych mas w rewolucyjną Ideologię Juche. Organizacja liczy 5 milionów członków.

Generalna Federacja Związków Zawodowych Korei

Generalna Federacja Związków Zawodowych Korei jest to rewolucyjna organizacja polityczna mas pracujących założona 30 listopada 1914 roku. Prowadzi edukację ideologiczną swoich członków, by w pełni zrozumieli Ideę Juche, oraz bierze udział w budowie socjalizmu i w zarządzaniu gospodarką socjalistyczną z postawą godną mistrzów. Ma swoje organizacje w różnych gałęziach przemysłu.

Unia Pracowników Rolnych Korei

Unia Pracowników Rolnych Korei jest masową organizacją polityczną pracowników rolnych założoną 31 stycznia 1946 roku. Organizacja prowadzi edukację ideologiczną pracowników rolnych, oraz z powodzeniem wspiera ich w ideologicznej, technologicznej i kulturalnej rewolucji na wsi.

Koreańska Demokratyczna Liga Kobiet

Koreańska Demokratyczna Liga Kobiet jest masową organizacją pracujących kobiet powołaną 18 listopada 1945 roku. Organizacja prowadzi edukacje ideologiczną kobiet w duchu Idei Juche, tak aby były wspaniałymi rewolucjonistami i asymiluje je z klasą robotniczą. Tym samym organizacja wspiera transformację całego społeczeństwa do wzorów rewolucyjnych, oraz zwiększa udział kobiet w rewolucji i budownictwie socjalistycznym.

Ponad to w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej istnieją takie organizacje jak: Komitet ds. Pokojowego Zjednoczenia Ojczyzny, Koreańska Unia Dziennikarzy, Generalna Federacja Związków Literatury i Sztuki Korei, Narodowa Komisja Pokoju, Koreańskie Demokratyczne Stowarzyszenie Prawników, Koreański Komitet Studentów, Koreański Komitet Solidarności z Ludźmi z Całego Świata, Koreański Komitet Solidarności Afrykańsko-Azjatyckiej, Koreańska Federacja Buddystów, Koreańska Federacja Chrześcijan, Komitet Centralnego Kierownictwa Czundoistycznego Kościoła Korei, oraz Koreańskie Stowarzyszenie Katolików.