Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i najwyższy dowódca Koreańskiej Armii Ludowej, kolejny raz przeprowadził inspekcję będącej w budowie Przybrzeżnej Strefy Turystycznej Wonsan-Kalma.

Najwyższy Przywódca Partii, państwa i armii Kim Jong Un obejrzał leżącą w strefie ulicę „z lotu ptaka” a następnie odwiedził różne jej miejsca, aby zapoznać się z postępami w projekcie.

Powiedział, że ostatnio dokładnie przeanalizował plan ulicy i dostrzegł, że nie jest ona perfekcyjna pod względem artystycznym jako całość; zaakcentowana została jedynie wartość artystyczna każdego budynku z osobna; artystyczna wzajemność, zgodność i łączność pomiędzy budynkami nie są elastyczne, a wysokie i niskie budynki nie zostały połączone w harmonijny sposób.

Powiedział, że tylko wtedy, gdy budynki o wielu różnych kształtach i wielkościach są ułożone w harmonijny sposób i zapewniona jest ich artystyczna wzajemność, miasto może posiadać swój szczególny charakter i urok jako nadmorskie miasto w parku.

Poinstruował urzędników, aby zaplanowali budowę większej ilości ponad 30-piętrowych hoteli, tak jak powiedział w sierpniu. A również budynków administracyjnych, w których urzędować będą komitet Partii i komitety organizacji ludzi pracy, komitet zarządzający, organy bezpieczeństwa, organy sądowe i prokuratorskie itp. Mają one przyjąć formę wieżowców i znajdować się niedaleko wybrzeża, tak aby stały się częścią ulicy.

Wskazał również szczegółową orientację dotyczącą budowy salonu gier, wielofunkcyjnego stadionu i kin w strefie oraz zaplanowania wielkiego parku wodnego i wesołego miasteczka na niezabudowanym terenie pomiędzy linią brzegową a lotniskiem.

Dał urzędnikom zadanie wybudowania w strefie dużego parkingu, przebudowania stacji kolejowej Kalma i dogłębnego przeanalizowania kwestii transportu publicznego w strefie.

Powiedział, że, tak jak już podkreślał w przeszłości, należy priorytetowo traktować kwestię zalesiania i zazieleniania. Dodał, że zalesianie powinno być prowadzone w zgodzie z charakterem nadmorskiej ulicy i należy podjąć wysiłki na rzecz zalesiania.

Powiedział, że gdy patrzy na prace budowlane na Myongsasipri (4 kilometrowej pięknej, piaszczystej plaży) postępujące szybko z każdym dniem, zdaje mu się jakby już widział plażę przemieniającą się niebawem w Inphasipri (4 kilometrowy ogrom ludzi), dodając, że jest poruszony i ogromnie szczęśliwy, kiedy wyobraża sobie ludzi prowadzących wysoce cywilizowane i szczęśliwe życie na pięknym wybrzeżu kraju nad Morzem Wschodnim, w malowniczym miejscu, jakie rzadko można znaleźć na świecie.

Powiedział, że kraj wciąż cierpi trudności, ale na tej ziemi nadal bez ustanku powstawać będą budzące zazdrość ludzi świata imponujące konstrukcje, dobytek ludu i nowe szczęście. I że będzie tak ponieważ Partia, która za swoje najważniejsze zadanie uznaje pracę dla dobra ludzi, swoim właściwym kierownictwem toruje drogę cywilizacji nowego stulecia i kształtuje nowy świat, a wszyscy żołnierze i cywile, którzy podążają za poleceniami i wskazówkami Partii na dobre i na złe, posiadają niezachwianą wolę i podejmują zjednoczone wysiłki.

Dodał, że wrogie siły niemądrze upierają się przy brutalnych sankcjach, aby stawać KRLD na drodze ku rozwojowi i podnoszeniu dobrobytu ludzi i doprowadzić ją do zmiany kursu i poddania się, jednak z czasem jasno zobaczą oni, jak ten kraj, który zbudował swoją moc setki razy opierając się trudnościom, z pomocą własnych sił, technologii i starań przemienia się w potęgę.

Kolejny raz podkreślił, że odnotowywanie ciągłych sukcesów w wielkich twórczych projektach, takich jak budowa Przybrzeżnej Strefy Turystycznej Wonsan-Kalma, w tak trudnej i napiętej sytuacji jak dziś, będzie celnym uderzeniem we wrogie siły i jest to dokładnie mówiąc decydująca bitwa o ochronę autorytetu Partii oraz wartościowa praca na rzecz tworzenia i urzeczywistniania szczęścia ludzi. Powiedział również, że każdy powinien o tym pamiętać i wykazywać się masowym bohaterstwem i niezłomnym duchem walki, aby jeszcze raz zademonstrować przed całym światem styl pracy w erze Partii Pracy, potencjał rozwojowy kraju i tempo rozwoju w jego własnym stylu.

Powiedział, że wierzy, że dzięki niewyczerpanej sile mas budowniczych, głęboko lojalnych wezwaniu Partii, w przyszłym roku z okazji 10 października Korea kolejny raz zadziwi świat i zakończona zostanie budowa centrum rekreacji kulturalnej dla ludzi, ludowego nadmorskiego parku budzącego zazdrość świata. Wezwał do odważnego ruszenia naprzód, aby przybliżyć dzień kiedy śmiech ludzi i pieśń szczęścia będą rozbrzmiewać na Myongsasipri.

Towarzyszyli mu: Choe Ryong Hae, członek Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i wiceprzewodniczący Komitetu Centralnego PPK; Jo Yong Won i Kim Yong Su, wicedyrektorzy departamentu Komitetu Centralnego PPK; Kim Chang Son, dyrektor departamentu Komisji Spraw Państwowych; i Ma Won Chun, dyrektor biura KSP.