Najwyższy Przywódca Kim Jong Un odwiedził Paektusański Instytut Architektury.

Oglądając sale poświęcone edukacji w oparciu o rewolucyjne pamiątki, ich ochronie i historii instytutu, Kim Jong Un powiedział, że pod mądrym kierownictwem Przewodniczącego Kim Jong Ila, instytut stał się uznanym centrum projektu i badań, które doskonale przygotowuje plany każdego projektu budowlanego przydzielonego mu przez Partię oraz fachowo rozwiązuje naukowe i techniczne problemy pojawiające się w praktyce architektonicznej.

Odwiedzając różne miejsca instytutu wyszczególnił stojące przed nim zadania.

Powiedział, że projektanci, architekci i badacze powinni odrzucić podobieństwo i naśladownictwo w projektach i pracować nad tym, aby budować więcej i lepiej; budynki zdrowe, przyjazne dla środowiska, zeroenergetyczne i wielofunkcyjne.

Zaznaczył że instytut powinien włożyć szczególne wysiłki w podniesienie proporcji wykorzystywanych materiałów krajowej produkcji tak bardzo jak jest to możliwe, zapewnić różnorodność ich kształtów, rodzajów i kolorów, wprowadzać innowacje w architekturze, pomagać projektantom i architektom rozwijać ich zdolności oraz stworzyć większą bazę materiałów na temat światowej architektury.

Wskazał na potrzebę zmodernizowania środków projektowania i powiedział, że Partia zapewni dostarczenie instytutowi najnowocześniejszych komputerów i innego nowoczesnego sprzętu.

Nie szczędził pochwał projektantom, architektom i badaczom, którzy zaprojektowali wiele przełomowych budynków mających wartość skarbu narodowego na najwyższym poziomie urzeczywistniając architektoniczną i estetyczną idee Partii i zrobił sobie z nimi zdjęcie.

Towarzyszył mu Ma Won Chun, dyrektor Departamentu Projektowania Komisji Spraw Państwowych.

 

 

Źródło: The Pyongyang Times (14.07.2016)