Południowokoreańskie władze nadal zachowują się całkowicie bezwstydnie, bezczelnie kontynuując swoją szaloną anty-północnokoreańską kampanię psychologiczną.

W związku z tym, rzecznik delegacji strony północnej przy północno-południowych kontaktach na wysokim szczeblu udzielił następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA:

Południowokoreańskie władze twierdzą, iż przestrzegają porozumienia osiągniętego podczas północno-południowych rozmów na wysokim szczeblu i tłumaczą się, jakoby wysyłanie ulotek na północ nie miało nic wspólnego z władzami. Jest to szczyt bezczelności.

Twierdzą one, że nie mogą zatrzymać takiej anty-północnokoreańskiej kampanii psychologicznej, polegającej na wysyłaniu ulotek, z powodu “charakteru ich systemu społecznego” i “podstawowych praw”. Jednakże jest to zwykły sofizmat.

Co więcej, nie do zaakceptowania jest rozpowszechnianie przez nich plotek, jakoby w pierwszej rundzie rozmów na wysokim szczeblu dali KRLD “do zrozumienia”, że niemożliwe jest rozstrzygnięcie kwestii wysyłania ulotek z powodu “charakteru ich systemu społecznego”.

Bezsensowne są próby budowania zaufania oraz wspieranie pojednania podczas gdy jedna ze stron oczernia własnych rodaków.

Wysyłanie ulotek, usianych inwektywami raniącymi godność najwyższego przywództwa KRLD i jej systemu społecznego, jest poważnym wrogim aktem, blokującym reperowanie stosunków między-koreańskich oraz pojednanie narodowe i jedność.

Z tego powodu, podczas pierwszej rundy północno-południowych rozmów na wysokim szczeblu KRLD podniosła kwestię zakończenia wzajemnego oczerniania siebie nawzajem, jako podstawowego wymogu dla poprawy stosunków.

Jeżeli są oni politykami gotowymi położyć kres historii podziału i intelektualistami szczerze zatroskanymi o pokój w kraju i bezpieczeństwo narodu, to powinni ze wszystkich sił działać na rzecz stworzenia atmosfery przychylnej dla poprawy stosunków.

Jeżeli chcemy dialogu, to konieczne jest budowanie zaufania i stworzenie atmosfery odpowiedniej dla poprawy stosunków.

Północno-południowe relacje nie poprawią się, jeżeli południowokoreańskie władze będą nadal wykorzystywać bezwstydne sztuczki dla uniknięcia odpowiedzialności za utrzymującą się oszczerczą kampanię przeciwko drugiej stronie, pod pretekstem “charakteru ich systemu społecznego”.

KRLD będzie uważnie obserwować postawę południowokoreańskich władz wobec działalności wysyłania anty-północnokoreańskich ulotek przez męty społeczne.

Jeżeli zobowiązanie Chongwadae wobec budowania zaufania między północą a południem jest szczere, to podejmie ono odważną decyzję o bezwarunkowym zakończeniu działalności wysyłania ulotek.

Jest to klucz do poprawy północno-południowych relacji.

Źródło: KCNA