Pjongjang, 3 Marca (KCNA)

20160304-pt4-4

Stworzono nowe plakaty w KRLD w celu zachęcenia ludzi i urzędników do odnoszenia sukcesów w 70-dniowej kampanii lojalności, która ma na celu przywitanie 7. Kongresu Partii Pracy Korei sukcesami.

Na plakatach przedstawiono ludzi pracy wraz z towarzyszącymi im napisami: “Stańmy się wszyscy zwycięzcami w 70-dniowej kampanii lojalności”.

Plakat “Partia wzywa nas wszystkich do prowadzenia 70-dniowej kampanii!” odzwierciedla ideę wspólnego wezwania KC PPK i Centralnej Komisji Wojskowej PPK do uczestnictwa w kampanii ze świeżym duchem i entuzjazmem.