Przedszkole Mirae w dystrykcie Phyongchon w Pjognajgnu zwraca szczególną uwagę na edukację i opiekę nad dziećmi, wychowując je na solidne filary kraju.

Źródło: ExploreDPRK