Dzieci dotknięte niepełnosprawnościami podczas występu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Pjongjangu, czerwiec 2019.

3 grudnia przypadał Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

Dzień ten wprowadzony został w październiku 1992, podczas 47. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, co miało na celu podnoszenie świadomości i troski społecznej wobec problemu osób z niepełnosprawnościami, obronę ich praw i zachęcanie ich do uczestnictwa w życiu społecznym, w tym w polityce, gospodarce i kulturze.

Z tej okazji przyjrzyjmy się sytuacji takich osób w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.

KRLD szanuje osobowość osób z niepełnosprawnościami i przy pomocy odpowiednich uregulowań prawnych zapewnia im prawa społeczno-polityczne oraz chroni ich interesy.

Prawo Pracy dla Pracowników Fabrycznych i Biurowych w Korei Północnej, przyjęte w czerwcu 1946, po wyzwoleniu kraju spod japońskiej okupacji wojskowej, przewidywało środki mające na celu zapewnianie odpowiednich warunków życia osobom, które utraciły pełną sprawność podczas pracy lub w wyniku chorób zawodowych. Był to początek ochrony osób z niepełnosprawnościami w tym kraju.

Później, wprowadzone zostało Prawo KRLD o Ochronie Osób z Niepełnosprawnościami.

Ustawa ta, regulująca kwestie związane z ochroną osób z niepełnosprawnościami, ich rehabilitacją, edukacją, życiem kulturalnym, pracą itp., zawiera artykuły o ochronie ich praw i interesów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, zapewniające im bardziej stabilne i dogodne środowisko i warunki życia.

Gabinet KRLD w ramach swojej decyzji wydał Regulacje na rzecz Implementacji Prawa o Ochronie Osób z Niepełnosprawnościami.

W różnych częściach kraju zbudowane zostały nowoczesne fabryki produkujące sprzęt medyczny pomocny osobom dotkniętym niepełnosprawnościami, ustanowiony został również dobrze uregulowany narodowy system rehabilitacji dla nich.

Koreańskie Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, zorganizowane w 1999 roku, zostało przekształcone w roku 2005 w Komitet Centralny Koreańskiej Federacji na rzecz Ochrony Osób Niepełnosprawnych. Podejmuje on wysiłki mające na celu zapewnianie lepszych warunków i środowiska życia dla takich ludzi.

Komitet Centralny KFOON pracuje między innymi nad ulepszaniem treści edukacji zawodowej w szkołach specjalnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. W tym samym czasie prowadzi takie szkoły, przekazywana jest w nich zróżnicowana wiedza z różnych dziedzin, aby jej absolwenci mogli po ukończeniu nauki prowadzić zróżnicowane życia zawodowe. Aby rozkwitać mogły również umiejętności artystyczne osób z niepełnosprawnościami, szkoły specjalne, np. Szkoła dla Niewidomych Taedong czy Szkoła dla Głuchoniemych Songchon, regularnie prowadzą aktywności uczniów w tym zakresie. Również w ramach Koreańskiego Stowarzyszenia Sztuki Osób Niepełnosprawnych osoby takie prezentują swoje zdolności. Koreańskie Stowarzyszenie Sportowe dla Osób Niepełnosprawnych organizuje wiele wydarzeń sportowych, w tym z tenisa stołowego, pływania czy łucznictwa i wkłada wielkie wysiłki w kształcenie obiecujących sportowców spośród nich. W rezultacie osiągnąć udało się im znaczące sukcesy w międzynarodowych zawodach dla osób niepełnosprawnych.

Widzowie koncertów grupy wymiany z Pjongjangu, które odbywały się podczas jej międzynarodowej trasy artystycznej, byli zadziwieni niesamowitymi umiejętnościami występujących, którzy grali na instrumentach i tańczyli jak profesjonalni artyści. Odzwierciedla to rzeczywistość Korei, gdzie polityka ochrony osób z niepełnosprawnościami jest w pełni zagwarantowana.

W KRLD osoby z niepełnosprawnościami są dumne z faktu, że również są gospodarzami społeczeństwa i wolne są od jakichkolwiek trosk w życiu społecznym. Wierzą, że mogą i powinny również poświęcać się rozwojowi społeczeństwa, jako że społeczeństwo tego od nich oczekuje i zapewnia im wszelkie konieczne do tego warunki.