Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD postanowiło przyznać specjalne bonusy żołnierzom i obywatelom, którzy z oddaniem i lojalnością służą partii, oraz prezenty robotnicze.

Odpowiedni dekret Prezydium NZL został wydany w dniu 23 września.

Dekret przewiduje specjalny bonus w wysokości 100% miesięcznej wartości wynagrodzeń dla wszystkich żołnierzy, ludzi pracy i tych, którzy otrzymują emerytury, dotacje i stypendia. Bonusy zostaną przyznane z okazji 70. rocznicy powstania Partii Pracy Korei.

Źródło: KCNA