Mieszkańcy dotkniętej przez klęskę żywiołową wioski Kangbuk, leżącej w powiecie Kumchon, prowincji Hwanghae Północne, wprowadzili się do nowych domów, wybudowanych jako socjalistyczna baśniowa kraina i modelowa socjalistyczna wioska rolnicza, dzięki wysiłkom żołnierzy Armii Ludowej, wiernych szlachetnym intencjom Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una.

Ceremonia wprowadzki do nowo wybudowanych domów odbyła się 17 września.

Udział wzięli w niej Pak Chang Ho, przewodniczący Prowincjonalnego Komitetu PPK w prowincji Hwanghae Północne, Im Hun, przewodniczący Prowincjonalnego Komitetu Ludowego w prowincji Hwanghae Północne, a również inni zainteresowani urzędnicy, mieszkańcy wioski oraz żołnierze budowniczy.

Pak Chang Ho wygłosił przemówienie.

Powiedział, że, choć bardzo zajęty sprawami państwowymi, Najwyższy Przywódca Kim Jong Un, zaraz po otrzymaniu raportu o sytuacji w wiosce Kangbuk, polecił KAL pilnie wysłać żołnierzy do zniszczonej wioski, aby nadać jej nowy wygląd i rozwiązał wszystkie problemy pojawiające się w procesie budowy.

Żołnierze budowniczy, którzy na rozkaz Najwyższego Przywódcy przybyli na miejsce, odbudowali wioskę poprzez zaciętą walkę i osiągnęli wspaniały sukces meldując Komitetowi Centralnemu PPK o pierwszym zwycięstwie na froncie likwidacji następstw obecnych klęsk żywiołowych – dodał.

Zaznaczył, że Najwyższy Przywódca osobiście odwiedził wioskę Kangbuk, której wygląd radykalnie się odmienił, wyraził nadzieję, że ludzie, którzy zamieszkają w nowej wiosce i nowych domach będą prowadzić szczęśliwe życie a obszarowi temu zawsze będzie dopisywało szczęście, a również podjął kroki w celu umożliwienia mieszkańcom szybszego wprowadzenia się do nowych domów.

Podkreślił, że wszyscy urzędnicy i pracownicy rolni powinni zawsze pamiętać o bezgranicznej trosce i miłości Partii-matki, która będzie przechodzić z pokolenia na pokolenie, oraz tylko w Partii pokładać ufność i za nią jednomyślnie podążać, broniąc socjalizmu i rewolucji ryżem.

Podczas ceremonii mieszkańcy otrzymali dokumenty przyznające im domy.

Wygłoszone zostały pełne determinacji przemówienia.

Przemawiający powiedzieli, że na zawsze zachowają w sercach głęboką wdzięczność i szczęście dnia dzisiejszego i realizować będę politykę agrarną Partii, aby uczcić 75. rocznicę założenia PPK i jej 8. Kongres obfitymi plonami.

Mieszkańcy weszli do nowych domów pośród gratulacji urzędników, ludzi pracy i żołnierzy budowniczych.

Urzędnicy prowincji i dowódcy jednostki, która brała udział w budowie, odwiedzili wprowadzające się do nowych domów rodziny. Złożyli gratulacje wszystkim mieszkańcom, podekscytowanym wprowadzką do nowoczesnych domów wyposażonych we wszelkie udogodnienia, i cieszyli się wraz z nimi, obdarowując ich artykułami codziennego użytku.

Każdy dom bajecznej socjalistycznej wioski, gdzie po potężnej klęsce żywiołowej nie zostało ani śladu, przepełniony był wdzięcznością ludzi.