W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej zespoły lekarzy odwiedzają zakłady pracy, aby przeprowadzać u pracowników badania kontrolne i w razie potrzeby wprowadzać odpowiednie leczenie. Wszystko to oczywiście zapewniane jest bezpłatnie.