W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej ochrona osób niepełnosprawnych jest kwestią cieszącą się rosnącym zainteresowaniem państwa i społeczeństwa. W kraju tym poświęca się wiele uwagi rehabilitacji dzieci dotkniętych niepełnosprawnością.

Koreańskie Centrum Rehabilitacyjne dla Dzieci Niepełnosprawnych, które założone zostało w marcu roku Juche 101 (2012) zajmuje się wczesnym wykrywaniem niepełnosprawności u najmłodszych, ich rehabilitacją i edukacją, w oparciu o naukowe metody, zgodnie z wymogami rozwijającej się rzeczywistości.

Współpracuje ono z organami ludowego rządu na wszystkich szczeblach oraz placówkami zdrowia publicznego. Wczesne wykrywanie problemów u dzieci pozwala na uzyskiwanie lepszych efektów terapeutycznych.

W rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem, głuchoniemotą itp. pracownicy medyczni centrum stosują różne metody terapeutyczne dostosowane do typu niepełnosprawności; terapie zajęciowe, sensoryczne, logopedyczne i inne. Zaangażowani są oni również w tworzenie i wprowadzanie do terapii nowych przyrządów i sprzętu.

Centrum zorganizowało miejsce do zabawy, które dopasowane jest do psychicznych cech dzieci i wyposażone w zabawki pomocne w rehabilitacji intelektualnej. Stale udoskonala metody nauczania dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym.

Dzięki szczeremu oddaniu personelu centrum poświęcającego się dla jasnej przyszłości kraju, dokonuje się wielu osiągnięć w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci.

Źródło: Naenara