Jedną z ważnych polityk rządu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej jest ponoszenie przez państwo kosztów związanych z wychowywaniem dzieci. W ramach polityki tej, w znakomitych żłobkach i przedszkolach, najmłodszym zapewniana jest troskliwa opieka oraz dobre warunki do rozwoju emocjonalnego i kształtowania inteligencji.