W KRLD zaopatrywanie dzieci w całym kraju w mundurki, buty, torby oraz przybory szkolne na koszt państwa to konsekwentna polityka rządzącej Partii Pracy Korei.