Ludzie pracy oraz dzieci i młodzież szkolna w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej stale ślą listy do żołnierzy Koreańskiej Armii Ludowej, którzy dokonują wspaniałych czynów na placach odbudowy ze zniszczeń wywołanych katastrofami naturalnymi.

W listach tych piszą o głębokim wrażeniu jakie wywarły na nich pełne oddania wysiłki ciężko pracujących i dzień po dniu dokonujących cudów żołnierzy oraz wyrażają wolę, aby tak jak oni stać się godnymi zwycięzcami w 80-dniowej kampanii.

Myśląc o żołnierzach budujących domy i szkoły, uczniowie piszą listy, w których obiecują, że gdy będą starsi wstąpią do Armii Ludowej, aby dać radość Marszałkowi Kim Jong Unowi. Ich listy pogłębiają miłość jaką żołnierze żywią wobec kraju i narodu.

Czytając te pełne braterskich uczuć listy, żołnierze jeszcze bardziej umacniają swoją wolę, aby pracować na rzecz jak najszybszego nadejścia dnia, w którym ludzie z dotkniętych katastrofami naturalnymi terenów otrzymają nowe domy.

Na listy odpowiadają swoimi patriotycznymi czynami, o których naród codziennie dowiaduje się za pośrednictwem mediów.

Źródło: Voice of Korea