W Pjongjangu, stolicy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, znajduje się Instytut Onkologii Piersi Pjongjańskiego Szpitala Położniczego.

Jest on kompleksowym centrum opieki medycznej dla kobiet oraz bazą naukowo-badawczą.

“Służyć kobietom, kwiatom rodziny i społeczeństwa, bez których nasze piękne życie byłoby niemożliwe!” – tak brzmi motto pracowników instytutu.

Wśród nich są ci pracujący na Oddziale Badań Kontrolnych. Poświęcają oni całą swoją mądrość i pasję służbie medycznej mającej na celu zapobieganie chorobom piersi oraz wykrywanie i leczenie ich we wczesnych stadiach.

Każdego roku w marcu i wrześniu opracowują oni plan przebadania kobiet w całym kraju i starannie organizują prace dla jego realizacji.

Organizują kursy dla pracowników medycznych, zarówno w Pjongjangu, jak i na prowincjach, udzielają im odpowiednich wskazówek technicznych w kwestii prawidłowego przeprowadzania badań.

Praca nie dla jednej czy dwóch kobiet, lecz kobiet w całym kraju, nie jest wcale łatwa.

Jednak pracownicy instytutu są wierni swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie kobiet, które, jako matki swoich rodzin, często przecież bywają zbyt zajęte, aby odpowiednio o siebie zadbać.

Udają się oni, nieraz nawet w nocy, do ustronnych i odległych miejsc, górskich i rolniczych wiosek, i badają kobiety, licząc je na palcach żeby choć jednej nie pominąć.

W rezultacie, wykryli oni wiele chorób, które były niezauważalne dla dotkniętych nimi kobiet. Dzięki temu mogły zostać one na czas poddane hospitalizacji i wyleczone, korzystając z socjalistycznego publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Pracownicy instytutu, będąc wiernymi realizatorami polityki państwa w zakresie zdrowia publicznego, wciąż docierają do ludzi. Odwiedzają różne jednostki, aby prowadzić działania informacyjne oraz mobilne badania i podejmować odpowiednie środki.

Po zdobyciu wiedzy na temat chorób i przejściu badań, kobiety wyrażają wdzięczność dla pracowników medycznych.

Ri Song Hui, lekarz Instytutu Onkologii Piersi Pjongjańskiego Szpitala Położniczego, mówi:

“Również w przyszłości będziemy podejmować wysiłki, aby aktywnie chronić i poprawiać zdrowie kobiet”