Przedszkole Mirae w dystrykcie Phyongchon, w stolicy KRL-D ponosi podstawowe wysiłki na rzecz edukacji i opieki nad dziećmi, aby wychować ich na dzieci będącymi solidnymi filarami w kraju.