x3-0

Przeprowadzona przez nasz Naród próba bomby wodorowej to sposób obrony naszego państwa, który ma na celu pokrzyżowanie coraz większe zakusy Stanów Zjednoczonych i podążających za nimi państw wraz z podżegaczami wojennymi, Mają oni na celu bowiem wyizolowanie nas i zduszenie naszego kraju. Oczywiście my – Koreańczycy chętnie oczekujemy pokoju oraz pokojowych rozwiązań, jednak nigdy się o nie nie modliliśmy. My – członkowie Robotniczo-Chłopskiej Czerwonej Gwardii będziemy prowadzić usilne starania na rzecz stworzenia giganta gospodarczego oraz zwiększenie gotowości bojowej w obroni naszych wsi z karabinem w jednej dłoni, a w drugiej – z sierpem, lub młotem.

Wrogowie powinni wyraźnie zapamiętać, że Koreańczycy wytrwają w swoim postanowieniu, aby stanowczo, bezustannie bronić swojego socjalistycznego systemu, skoncentrowanego na obywatelach, zbudowanego we własnym stylu.

 

Ra Myong Sik – Członek Robotniczo-Chłopskiej Czerwonej Gwardii, robotnik Fabryki Materiałów Budowlanych z Pjongjangu.