Północno-południowe generalne rozmowy wojskowe odbyły się w zeszły czwartek w Thongil House w północnej części Panmunjom w celu gruntownego wdrożenia historycznej Deklaracji Panmunjom.

W rozmowach brała udział delegacja strony północnej dowodzona przez Generała Porucznika Armii Koreańskiej Armii Ludowej An Ik Sana, oraz delegacja strony południowej z Majorem Generałem Kim To Gyunem na czele.

Podczas rozmów obie strony szczerze przedyskutowały wszystkie kwestie związane z rozładowaniem napięcia militarnego i praktycznym wyeliminowaniem niebezpieczeństwa wojny na Półwyspie Koreańskim oraz przyjęły wspólny komunikat prasowy.

We wspólnym komunikacie prasowym podkreślono, że obie strony wymieniły dogłębne poglądy na temat powstrzymywania wszelkich wrogich aktów powodujących konflikt zbrojny, kwestie przekształcenia zapalnych wód na Morzu Zachodnim w wody pokoju, kwestie podjęcia środków na rzecz zapewnienia wojskowej współpracy, wymian, wizyt i kontaktów między północą i południem, kwestię demilitaryzacji wspólnego obszaru bezpieczeństwa Panmunjom na okres próbny, itp.

W komunikacie podano również, że obie strony osiągnęły konsensus poglądów w sprawie gruntownego wdrożenia porozumienia zawartego podczas rozmów wojskowych północ-południe z dnia 4  czerwca 2004 roku w celu zapobieżenia konfliktowi na wodach Morza Zachodniego i całkowitego przywrócenia komunikacji wojskowej na obszarach położonych nad Morzem Wschodnim i Morzem Zachodnim, oraz zgodzono się kontynuować dyskusję i uregulować kwestie związane z bieżącymi rozmowami.