15 września Pak Jong Chon, członek Prezydium Biura Politycznego i sekretarz Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, pokierował ćwiczeniami pułku rakietowego, podczas których odpalono pociski rakietowe z wagonu kolejowego.

Ćwiczenia odbyły się w celu potwierdzenia funkcjonalności po raz pierwszy włączonego do działań kolejowego systemu rakietowego, oceniania gotowości bojowej i zdolności do wykonywania swoich obowiązków w nagłej sytuacji nowo sformowanego pułku oraz nabycia wprawy w procedurach działania w przypadku walki w rzeczywistej wojnie.

Zadaniem biorącego udział w ćwiczeniach pułku było uderzenie w cel znajdujący się 800 km od jego położenia, po przemieszczeniu się na centralny obszar górski.

Pułk wykonał wszelkie manewry zgodnie z normami operacji i procedurami działania przewidzianymi dla kolejowego systemu rakietowego i precyzyjnie uderzył w cel na Morzu Wschodniokoreańskim, tym samym właściwie wypełniając swoje zadanie.

Pak Jong Chon pozytywnie ocenił ćwiczenia pułku, przeprowadzone pomyślnie, zgodnie ze strategiczno-taktycznym planem i intencjami Partii.

Powiedział, że włączenie do działań kolejowego systemu rakietowego, zgodnie z linią i polityką modernizacji armii, wysuniętą podczas 8. Kongresu Partii, ma ogromne znaczenie dla wzmacniania odstraszania wojennego kraju.