30 września Akademia Nauk Obronnych KRLD przeprowadziła test nowo opracowanej przez nią rakiety przeciwlotniczej. Miał on na celu potwierdzenie w praktyce funkcjonalności wyrzutni rakiet, radaru i wieloczynnościowego pojazdu dowodzenia walką, jak również ocenę osiągów bojowych rakiety.

Pak Jong Chon, członek Prezydium Biura Politycznego i sekretarz Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, obejrzał test wraz z czołowymi urzędnikami sektora nauki obrony narodowej.

Akademia Nauk Obronnych podała, że test miał wielkie praktyczne znaczenie dla zgłębiania i rozwoju różnych przyszłych przeciwlotniczych systemów rakietowych. Zaznaczono, że udało się potwierdzić znakomite osiągi bojowe nowego typu rakiety przeciwlotniczej, która dzięki wprowadzeniu kluczowych nowych technologii, jak technologia podwójnego steru i dwuimpulsowy silnik, przyniosła istotny postęp w zakresie szybkiej responsywności dokładności naprowadzania, jak również zasięgu w jakim mogą być trafiane cele powietrzne.