Biuletyn Ambasady KRL-D

21 sierpnia 2015 r.

Najwyższe Dowództwo KAL ostrzega południowokoreańskich wojskowych by zachowywali się z rozwagą

Najwyższe Dowództwo Koreańskiej Armii Ludowej wydało następujący pilny raport:

W czwartek po południu, maniacy wojenni z południowokoreańskiego marionetkowego wojska dopuścili się kolejnej poważnej prowokacji wobec KRLD w centralnym zachodnim odcinku frontu.

Oni dopuścili się tak lekkomyślnych działań jak wystrzelenie 36 pocisków w stronę posterunków cywilnej policji KAL, pod absurdalnym pretekstem jakoby KAL wystrzeliła jeden pocisk w kierunku południa.

Sześć ich pocisków uderzyło w obszar w pobliżu posterunków policji cywilnej KAL nr. 542 i 543, a 15 spadło w pobliżu posterunków policji cywilnej KAL nr. 250 i 251.

Nie było ofiar tego prowokacyjnego ostrzału.

Jednakże, ten lekkomyślny ostrzał stanowisk wojskowych KRLD, jej nienaruszalnego terytorium, jest poważną prowokacją wojskową, która nie może zostać wybaczona.

Powaga tej sytuacji polega na tym, że południowokoreańscy marionetkowi wojskowi nie wahali się dokonać takiej prowokacji, chociaż nawet jeszcze nie potwierdzili skąd pochodzi i gdzie spadł rzekomo wystrzelony przez KAL pocisk, nieświadomi nawet tego, czy był to pocisk artyleryjski, kula, rakieta, czy cokolwiek innego.

Całkiem niedawno, marionetkowi maniacy wojenni wznowili nadawanie propagandy w ramach wojny psychologicznej we wszystkich odcinkach frontu, pod pretekstem wątpliwej sprawy wybuchu miny. Dziś masowo wystrzelili pociski w kierunku terytorium KRLD, bez żadnych naukowych podstaw. Wszystko to świadczy o niepoczytalności południowokoreańskich maniaków wojennych.

W świetle trwającej kluczowej sytuacji, w czwartek w nocy zostanie zwołane kryzysowe powiększone posiedzenie Centralnej Komisji Wojskowej KC Partii Pracy Korei.

Obecnie dokładnie przyglądamy się postawie południowokoreańskiego marionetkowego Ministerstwa Obrony wobec ultimatum Sztabu Generalnego KAL, który oświadczył, że zostanie przeprowadzona silna akcja militarna jeżeli w ciągu 48 godzin nie zostanie zatrzymane nadawanie propagandy przeciwko KRLD i nie zostanie przeprowadzona likwidacja wszystkich środków wojny psychologicznej.

Lekkomyślne prowokacje zasługują na surową karę.

Południowokoreańscy maniacy wojenni powinni zachowywać się rozważnie, doskonale zdając sobie sprawę z rosnącego ducha odwetu wśród wściekłych żołnierzy połączonych jednostek frontowych KAL.

Biuletyn Ambasady KRL-D

21 sierpnia 2015 r.