Biuletyn Ambasady KRL-D

21 sierpnia 2015 r.

Kim Jong Un poprowadził kryzysowe powiększone posiedzenie Centralnej Komisji Wojskowej PPK

Sytuacja w kraju zmierza obecnie blisko krawędzi wojny z powodu ciągłych politycznych i militarnych prowokacji skierowanych przeciwko KRLD ze strony amerykańskich imperialistów i marionetkowych sił południowokoreańskich.

Nadawanie propagandy w ramach wojny psychologicznej, wznowione przez marionetkowych wojskowych gangsterów z Korei południowej we wszystkich odcinkach frontu, pod pretekstem wątpliwej sprawy „wybuchu miny” mającej miejsce 4 sierpnia w strefie zdemilitaryzowanej w zachodnim sektorze frontu trwa nieprzerwanie dzień i noc.  A operacja rozrzucania ulotek skierowana przeciwko KRLD, przeprowadzana przy mobilizacji wstecznych, reakcyjnych organizacji przeszła granice tolerancji.

Wojna psychologiczna skierowana przeciwko KRLD jest zasadniczo otwartym aktem wojny skierowanym przeciwko niej.

W związku z tym, Sztab Generalny Koreańskiej Armii Ludowej wysłał 20 sierpnia ultimatum do południowokoreańskiego marionetkowego Ministerstwa Obrony ostrzegając, że podjęta zostanie natychmiastowa silna akcja militarna jeśli w ciągu 48 godzin nie zostanie zaprzestane nadawanie propagandy skierowanej przeciwko KRLD i nie zostaną usunięte wszystkie środki wojny psychologicznej.

Jednakże, marionetkowi wojskowi gangsterzy z Korei południowej wpadając w szaleństwo w prowokowaniu KRLD, tym razem wymyślili sprawę “pocisku wystrzelonego przez północ” po południu 20 sierpnia, Juche 104 (2015) i pod tym pretekstem, wystrzelili dziesiątki pocisków na  nienaruszalne terytorium KRLD, co stanowi zuchwałą akcję militarną.

Takie lekkomyślne polityczne i militarne prowokacje ze strony marionetkowych wojskowych gangsterów z Korei południowej popychają kraj ku wojnie.

W obliczu tej poważnej sytuacji, w nocy 20 sierpnia zostało zwołane kryzysowe powiększone posiedzenie Centralnej Komisji Wojskowej Partii Pracy Korei (PPK).

Posiedzeniu przewodniczył Kim Jong Un, pierwszy sekretarz PPK, przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej PPK, pierwszy przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i najwyższy dowódca KAL.

Obecni byli członkowie Centralnej Komisji Wojskowej PPK, dowódcy operacyjni ze Sztabu Generalnego KAL, dowódcy dużych połączonych jednostek frontowych KAL, wyżsi urzędnicy bezpieczeństwa państwa i ludowych organów bezpieczeństwa, główni urzędnicy Komitetu Centralnego PPK i urzędnicy spraw zagranicznych.

Podczas posiedzenia wysłuchano raportu Generalnego Biura Wywiadu Sztabu Generalnego KAL o tym, jak wrogowie dopuścili się prowokacji militarnej w środkowo-zachodnich odcinkach frontu w czwartek po południu, jaka była prawda i ich ogólne posunięcia. Zbadano stan przygotowań do rozpoczęcia działania przez duże połączone jednostki frontowe KAL  na czwartek godzinę 23:00 oraz przedyskutowano plan politycznego i militarnego przeciwdziałania wojennym ruchom wroga. Podczas posiedzenia zbadano także i przyjęto plan działań ofensywnych Dowództwa Frontu KAL, zakładający podjęcie uderzenia odwetowego i kontrataku na całej długości frontu w sytuacji konieczności.

Centralna Komisja Wojskowa PPK zatwierdziła decyzję Sztabu Generalnego KAL o wysłaniu do południowokoreańskiego marionetkowego Ministerstwa Obrony w czwartek o godzinie 17:00 ultimatum ostrzegającego, że KAL podejmie silną akcję militarną, jeżeli w ciągu 48 godzin nie zostanie zaprzestane nadawanie propagandy na północ i nie zostaną zdemontowane wszystkie środki wojny psychologicznej.

Podczas kryzysowego powiększonego posiedzenia Centralnej Komisji Wojskowej PPK, Kim Jong Un wydał rozkaz najwyższego dowódcy Koreańskiej Armii Ludowej, że duże połączone jednostki  frontowe KAL mają wejść w stan wojenny, aby były w pełni gotowe do przeprowadzenia operacji z zaskoczenia a obszar wzdłuż linii frontu ma zostać postawiony w częściowy stan wojenny od godziny 17:00 w piątek.

Dowódcy zostali wyznaczeni i wysłani na odpowiednie odcinki frontu,  w celu kierowania  działaniami zbrojnymi na tych obszarach, aby zniszczyć środki wojny psychologicznej jeśli wróg nie zaprzestanie nadawania propagandy w ciągu 48 godzin i udaremnić możliwe kontrakcje.

Podczas posiedzenia przedyskutowano środki mające na celu dostosowanie do częściowego stanu wojennego organów partii i władzy, organizacji ludzi pracy, organów bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa ludowego, sądowych i prokuratury, fabryk, przedsiębiorstw, spółdzielni rolniczych i innych jednostek na odpowiednich terenach, jako że częściowy stan wojenny został wprowadzony na obszarze wzdłuż frontu.

Wyznaczono także obowiązki i zadania urzędników spraw zagranicznych, aby przedstawić całą prawdę o zaistniałej sytuacji spowodowanej nieskrywaną i niespodziewaną agresją wroga.

Biuletyn Ambasady KRL-D

21 sierpnia 2015 r.