MM00229162

Najwyższy Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej Kim Jong Un, pierwszy sekretarz Partii Pracy Korei i pierwszy przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD pokierował ćwiczeniami zaatakowania i zajęcia wyspy.

Przybył na plac ćwiczeń w towarzystwie Wicemarszałka KAL, Hwang Pyong So, dyrektora Generalnego Biura Politycznego KAL, Generała Armii Hyon Yong Chola, ministra Ludowych Sił Zbrojnych, Generała Armii Ri Yong Gila, szefa Sztabu Generalnego KAL, O Il Jonga i Han Kwang Sanga, dyrektorów departamentu Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, oraz Ri Pyong Chola, pierwszego wicedyrektora departamentu KC PPK.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki i podjednostki artylerii 4. Korpusu KAL, w tym Bohaterski Oddział Obrony Wysepki Mu oraz Kompania Obrony Wysepki Jangjae znajdujących się w największym punkcie zapalnym w południowej części południowo-zachodniego frontu.

Najwyższy Dowódca z posterunku obserwacyjnego wydał rozkaz rozpoczęcia ćwiczeń po otrzymaniu od dowódcy 4. Korpusu raportu o decyzji w sprawie działań przeciwko prowokacji „wroga”.

Podczas ćwiczeń jednostki artylerii wystrzeliły przymusowe strzały ostrzegawcze w kierunku „wroga”, który lekkomyślnie wystrzelił pociski w kierunku wód terytorialnych KRLD. Potem nastąpiło mocne uderzenie ognia na wyspę „wroga”, który podjął desperacką kontrakcje.

MM00229167

Ilekroć artylerzyści trafiali w cele, Kim Jong Un wyrażał wielką satysfakcję, mówiąc, że skupienie ognia jest bardzo dobre i że takie wystrzały pocisków całkowicie zniszczą wyspę wroga.

MM00229168

Po ćwiczeniach zrobił on przegląd wyników oraz nawiązał do wad, które mają zostać poprawione przez jednostki artylerii. Przedstawił także zadania i sposoby dalszego doskonalenia taktyk artylerii opartych na Juche, w zgodzie z warunkami naturalnymi oraz topograficznymi kraju.

Zauważywszy, że określił on szczegółowo procedurę natarcia na obiekty na wyspach wroga i jego gęstość, powiedział, że ćwiczenia jasno pokazały, iż artylerzyści z 4. Korpusu broniący południowo-zachodniego frontu są gotowi wystawić wrogów na ciężką próbę.

KAL jak podkreślił Kim Jong Un, powinna całkowicie usunąć formalizm w szkoleniu wojskowym i wystarczająco często przeprowadzać rzeczywiste ćwiczenia w różnych warunkach nowoczesnej wojny, oraz powinna zawsze być w gotowości, aby przejść do działania i natychmiast spełnić swój obowiązek, gdy Najwyższy Dowódca wyda rozkazy w dowolnym czasie i w każdych okolicznościach.

MM00229176

Powiedział on też, że cała armia powinna uczynić swój trening intensywniejszym, tak jak robili to anty-japońscy partyzanci w górach Paektu, aby przygotować wszystkich żołnierzy jako niezłomnych bojowników oraz zmienić wszystkie jednostki w jednostkę straży o żelaznej woli i tym samym doprowadzić antyamerykańską konfrontację do ostatecznego zakończenia, niezwłocznie miażdżąc wrogów w przypadku ich napaści na KRLD.

W celu obejrzenia ćwiczeń obecni byli oficerowie dowodzący z dużych jednostek połączonych KAL.

Źródło: KCNA