Pjongjang, 11 czerwca (KCNA)Naczelny Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej Kim Jong Un nakazał w poniedziałek nadać stopień wojskowy generała dla Choe Pu Il, ministra Bezpieczeństwa Ludowego.

Zgodnie z postanowieniem, organ bezpieczeństwa ludowego i Koreańskie Ludowe Siły Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KLSBW), wraz z Koreańską Armią Ludową, stanowią zbrojne grupy, które odgrywają rolę dwóch filarów rewolucji koreańskiej.

Persony bezpieczeństwa ludowego i żołnierze z KLSBW dokonali wielkich czynów, przechodząc do historii kraju, demonstrując bezgraniczne oddanie i ducha poświęcenia w świętej walce ochrony partii, systemu społecznego i ludu, w czasach świetności i prób, pod podniesionym sztandarem oddanej obrony Przywódcy.

Panująca sytuacja pilnie wymaga od organu bezpieczeństwa ludowego i KLSBW, rewolucyjnych sił zbrojnych Partii Pracy Korei, pewnej i niezawodnej ochrony systemu socjalistycznego, oraz zagwarantowania warunków dla wdrażania linii partii, zakładającej jednoczesny rozwój budownictwa ekonomicznego i budownictwa nuklearnych sił zbrojnych.

Kim Jong Un wyraził przekonanie, że wszyscy żołnierze organu bezpieczeństwa ludowego i KLSBW będą chlubnie wykonywać swą zaszczytną misję i obowiązek, jako żołnierze pierwszej linii ochrony systemu socjalistycznego, pozostając wiernymi kierownictwu partii. -0 –