Amerykanie ogłosili plan wprowadzenia nowej doktryny Walki Powietrzno-Morskiej na Półwyspie Koreańskim.

Zgodnie ze słowami dowódcy 7. amerykańskich sił lotniczych z dnia 19 czerwca br., myślą przewodnią tej metody wojennej jest zapewnienie skoordynowanych działań lotnictwa i marynarki dla odpowiedniego rozmieszczenia wojsk w taktycznej, operacyjnej i strategicznej fazie walki.

Ta metoda wojenna przewiduje desant wojskowy na ogromną skalę oraz użycie sił kosmicznych i cybernetycznych, nie ograniczając sfery walki jedynie do Półwyspu Koreańskiego, ale obejmując nią cały świat.

Jest to niebezpieczne posunięcie, jasno pokazujące hegemoniczną ambicję Stanów Zjednoczonych by umieścić cały półwysep pod swoją kontrolą i zdobyć polityczną i militarną dominację w regionie Azji i Pacyfiku, wykorzystując półwysep jako odskocznię dla forsowania fazy praktycznej realizacji tego celu.

Jest to rdzeń hegemonicznej strategii USA, mającej na celu zdominowanie mocarstw w regionie Azji i Pacyfiku oraz utrzymanie i rozszerzenie swojej dominacji.

W rzeczywistości, Stany Zjednoczone stale umacniają swoje siły w regionie.

Amerykanie rozmieszczają ponad połowę swoich atomowych okrętów podwodnych w regionie, zmieniając Pacyfik w teatr konkurencji światowych mocarstw.

Stany Zjednoczone przywiązują wielką wagę do wdrażania nowej doktryny walki w celu zmienienia bilansu sił na swoją korzyść i rozszerzenia swojej strefy dominacji.

Zastosowanie nowej doktryny na półwyspie jest związane z pozycją geopolityczną półwyspu w regionie.

Amerykanie znacznie wzmocnili swoje siły morskie i powietrzne podczas “reorganizacji” sił lądowych obecnych w Korei południowej.

Poprzez wdrożenie do niej nowego typu broni i jednostek elitarnych, zamienili Koreę południową w największy na Dalekim Wschodzie arsenał najnowocześniejszej broni oraz w bazę dla przeprowadzenia prewencyjnego ataku nuklearnego.

Poprzez przyjęcie nowej doktryny, Amerykanie starają się racjonalnie rozmieścić swoje siły obecne w Korei południowej, dla wypełnienia strategii dominacji w regionie Azji i Pacyfiku.

Plan zastąpienia myśliwców A-10 i F-16 w Korei południowej myśliwcami F-35 jest częścią tego scenariusza.

Amerykańskie hegemoniczne ruchy na rzecz wywarcia presji na KRLD, zdominowania dużych mocarstw i umieszczenia regionu Azji i Pacyfiku pod swoją polityczną i wojskową kontrolą, poprzez grupowe działania wojskowe, osiągnęły jeszcze bardziej poważną fazę, ze względu na wprowadzenie nowej agresywnej doktryny wojskowej.

Amerykańskie nieprzemyślane ruchy spowodowały taką sytuację w okolicach półwyspu, że wojna może tam wybuchnąć w każdej chwili.

Obecna sytuacja zmusza KRLD do dalszego wzmacniania swoich sił odstraszania.

KRLD pewnie broni podstawowych interesów rewolucji i godności kraju, zdecydowanie przeciwdziałając nikczemnym ruchom imperialistów, wymierzonym przeciwko niej. To dzięki temu, że osiągnęła potężne zdolności samoobronne.

Jako że Amerykanie wytrwale pracują na rzecz zdominowania KRLD, nie ustępując w swojej wrogiej polityce wobec niej, ta musi skierować znaczne wysiłki na rzecz wzmocnienia zdolności obrony suwerenności kraju.