Instytut Broni Nuklearnej KRLD o udanym teście bomby wodorowej przystosowanej do umieszczenia w rakiecie ICBM

Pjongjang, 3 września (KCNA) — W związku z perfekcyjnym sukcesem testu bomby wodorowej przystosowanej do umieszczenia w rakiecie ICBM, Instytut Broni Nuklearnej KRLD wydał następujące oświadczenie:

3 września o godzinie 12:00, na poligonie nuklearnym znajdującym się w północnej części KRLD, koreańscy naukowcy pomyślnie przeprowadzili test bomby wodorowej przystosowanej do umieszczenia w rakiecie ICBM, zgodnie z planem  Partii Pracy Korei dotyczącym rozwoju strategicznych sił nuklearnych.

Próba ta została przeprowadzona w celu sprawdzenia i potwierdzenia precyzji i niezawodności technologii kontroli mocy oraz projektu wewnętrznej struktury nowo zastosowanych w produkcji bomby wodorowej przystosowanej do umieszczenia w rakiecie ICBM.

Pomiary doświadczalne wykazały, że wskaźniki mocy głowicy nuklearnej, w tym te odnoszące się do całkowitej mocy eksplozji i mocy fuzji, oraz wszystkie inne wskaźniki fizyczne pokazujące poziom jakościowy dwufazowej broni termonuklearnej w pełni odpowiadają założonym wartościom. Potwierdzono również, że pomimo że próba została przeprowadzona z użyciem bomby o ogromnej mocy, nie doszło do zjawiska emisji na powierzchnię ziemi, ani wycieku materiałów radioaktywnych. Próba nie wywarła żadnego negatywnego wpływu na otaczające środowisko.

Kolejny raz potwierdzono precyzję technologii kompresji i technologii kontrolującej rozpoczęcie łańcuchowej reakcji rozszczepiania pierwszego układu bomby wodorowej oraz kolejny raz wykazano, że wskaźnik zużycia materiału nuklearnego w pierwszym i drugim układzie osiągnął poziomy założone w projekcie.

Potwierdzono, że symetryczna kompresja ładunku nuklearnego, detonacja ładunku rozszczepialnego i inicjacja fuzji nuklearnej w wysokiej temperaturze oraz wynikłe szybko rozwijające się reakcje rozszczepienia i fuzji, kluczowe techniki zwiększania mocy fuzji nuklearnej drugiego układu bomby wodorowej, przebiegły na wysokim poziomie. Pomogło to dowieść, że projekt wykorzystany przy produkcji tej bomby wodorowej był bardzo trafny a użyte materiały zostały racjonalnie dobrane.

Próba umożliwiła wyciągnięcie wniosków, że koreańskie metody analityczne i programy obliczeniowe skomplikowanych procesów fizycznych zachodzących w pierwszym i drugim układzie są na wysokim poziomie, a konstrukcja techniczna bomby – jak zaprojektowana zgodnie Juche głowica nuklearna, w tym struktura ładunku nuklearnego drugiego układu – jest niezawodna.

Kolejny raz potwierdzono niezawodność systemu kontroli eksplozji nuklearnej typu koncentracyjnego, w pełni zweryfikowaną podczas próbnej eksplozji głowicy nuklearnej oraz testów różnych rakiet balistycznych.

Perfekcyjny sukces testu bomby wodorowej przystosowanej do umieszczenia w rakiecie ICBM, jasno dowiódł, że oparta na Juche broń nuklearna KRLD stała się wysoce precyzyjna, niezawodność działania głowicy nuklearnej jest w pełni zagwarantowana, a projekt i technologia produkcji koreańskiej broni nuklearnej osiągnęły wysoki poziom, pozwalający dopasować moc bomby do obiektu i celu. Stanowił również wydarzenie ważne z punktu widzenia realizacji ostatecznego celu w doskonaleniu sił nuklearnych kraju.

W związku z sukcesem testu, Komitet Centralny PPK przekazał serdeczne gratulacje zaangażowanym w prace nad nim naukowcom i technikom nuklearnym.