Dowództwo Frontowe Koreańskiej Armii Ludowej (KAL) sformułowało następujące ostrzeżenie, w odniesieniu do faktu, że południowokoreańskie siły marionetkowe wznowiły w dniu 10 sierpnia nadawanie propagandy w ramach “anty-północnej wojny psychologicznej”, celowo wiążąc z KRLD “wybuch miny” w strefie zdemilitaryzowanej w zachodnim odcinku frontu i nazywając to “prowokacją północy”:

Wznowienie wyżej wymienionego nadawania propagandy wzdłuż frontu jest bezmyślnym naruszeniem umowy wojskowej pomiędzy północą i południem, groźną militarną prowokacją wobec KRLD i poważnym działaniem doprowadzającym stosunki między-koreańskie do najgorszej fazy.

Po uzyskaniu zezwolenia, Dowództwo Frontowe KAL wysyła następujące ostrzeżenie do marionetkowych południowokoreańskich władz i wojskowych:

Powinny one podjąć takie działania, jak natychmiastowe zatrzymanie wznowionego nadawania propagandy oraz demontaż wszystkich stacjonarnych i mobilnych środków wojny psycholigicznej, które zostały zainstalowane lub są w trakcie tworzenia.

Wznowienie nadawania jest bezpośrednim działaniem wypowiedzenia wojny przeciwko KRLD.

Jeśli żądania KRLD zostaną odrzucone, ta rozpocznie ostre działania militarne sprawiedliwości by wysadzić wszystkie środki “anty-północnej wojny psychologicznej” we wszystkich obszarach wzdłuż frontu.

Wszystkie środki wykorzystywane do “anty-północnej wojny psychologicznej” nie unikną uderzenia KAL.

Powinny mieć na uwadze to, że militarna akcja KAL oznacza masowe uderzenia, które przewidują nawet próbę sił i eskalację przeciwdziałania.

W związku z pojawieniem się tej poważnej sytuacji i zepchnięciem stosunków między-koreańskich na dno w następstwie odrzucenia ostrzeżeń KRLD, będą one ponosiły pełną odpowiedzialność za skutki z tym związane.

KAL nie rzuca słów na wiatr.

Źródło: KCNA