Pjongjang, 24 Grudnia, KCNA

´ë¼º»êÇõ¸í·Ä»ç¸ª¿¡ ¸ð½Å Ç×ÀÏÀÇ ³à¼º¿µ¿õ ±èÁ¤¼÷µ¿ÁöÀÇ µ¿»ó¿¡ ȭȯ ÁøÁ¤

 

Kosze kwiatów zostały złożone przed posągami bohaterki anty-japońskich walk Kim Jong Suk w mieście Hoeryong, miejscu, skąd pochodziła, w Akademii Marynarki Wojennej im. Kim Jong Suk oraz w Akademii Wojskowej im Kim Jong Suk z okazji 98 rocznicy jej urodzin.

´ë¼º»êÇõ¸í·Ä»ç¸ª¿¡ ¸ð½Å Ç×ÀÏÀÇ ³à¼º¿µ¿õ  ±èÁ¤¼÷µ¿ÁöÀÇ µ¿»ó¿¡ ȭȯ ÁøÁ¤

Obecni na ceremoniach byli urzędnicy lokalnych organów partyjnych, ludowe organizacje, personel Koreańskiej Armii Ludowej i Ludowych Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ludzie z różnych środowisk oraz młodzież i dzieci.

Przed posągami złożono kosze kwiatów od miejscowych organów partyjnych, sił i organizacji ludzi pracy, jednostek KAL i Ludowych sił bezpieczeństwa, zakładów przemysłowych, gospodarstw rolnych, szkół i wielu, wielu innych

Uczestnicy z należytym szacunkiem uczcili rocznicę urodzin Kim Jong Suk.