Ostatnio ONZ wydała raport ostrzegający, że ponad milion gatunków flory i fauny znajduje się na granicy wymarcia i większość z nich wyginie w ciągu kilku dekad. W raporcie godny uwagi jest fakt, że ponad 33% ssaków morskich jest zagrożonych wymarciem od 1900 roku. Pośród nich są wieloryby.

Aby chronić wieloryby, Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza w 1986 roku zakazała komercyjnych połowów tych zwierząt. Japonia, gdzie w latach 60tych liczba upolowanych wielorybów wynosiła dziesiątki tysięcy ton, kontynuowała połowy w imię „badań naukowych”. Od wprowadzenia zakazu, każdego roku ofiarą tych działań padało średnio 1000 wielorybów.

W marcu 2014 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości potępił japońskie komercyjne połowy wielorybów i orzekł, że są one naruszeniem prawa. Lekceważąc ów wyrok, Japonia do tej pory kontynuuje polowania, znacznie przekraczając liczbę zwierząt dozwoloną przez MTS do celów naukowych.

W 2017 roku ten wyspiarski kraj określił połowy wielorybów „do celów badawczych” jako swoją politykę i pomiędzy grudniem 2017 i lutym 2018 tamtejsi wielorybnicy upolowali ponad 330 tych wielkich ssaków; pośród nich 120 ciężarnych samic i 128 osobników, które nie osiągnęły dorosłości.

Wraz z rozwojem nauki i badań, badania na wielorybach mogą być prowadzone metodami niewymagającymi uśmiercania zwierząt. Jednak Japonia kontynuuje polowania.

Kraj ten odpowiada za największą na świecie liczbę poławianych wielorybów i największą konsumpcję ich mięsa, jest tam ono podawane na bankietach i z okazji świąt. Pod auspicjami rządu odbywa się kampania na rzecz jedzenia wielorybiego mięsa i powstało wiele organizacji badających jego smak. Organizacje te nawet aranżują ceremonie powitalne dla powracających statków wielorybniczych.

Próbując wybielać te działania jako unikalny element kultury swojego kraju, japoński rząd twierdzi, że społeczność międzynarodowa piętnuje tamtejszą „kulturę wielorybniczą”.

26 grudnia 2018, japoński rząd podjął decyzję o wycofaniu się z Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej i ogłosił, że wznowi komercyjne połowy w lipcu 2019.

Organizacja Greenpeace, w swoim oświadczeniu podkreśliła, że Japonia powinna podjąć wysiłki na rzecz ochrony morskiego ekosystemu, nie zaś kontynuować polowania na wieloryby. W lutym w Wielkiej Brytanii odbyła się demonstracja przeciwko japońskim działaniom i wiele ludzi na całym świecie podpisało internetowe petycje przeciwko komercyjnym połowom wielorybów.

Pomimo tych protestów, Japonia jest zdecydowana wkrótce wznowić komercyjne połowy wielorybów. Co będzie z wielorybami?