Rezerwat Ptaków Wędrownych Kumya, w którego skład wchodzą podmokłe tereny nad Zatoką Songjon i Laguną Ha na wschodnim wybrzeżu Korei, jest domem dla wielu gatunków zagrożonych ptaków i około 20 tysięcy ptaków wędrownych. W 2018 roku rezerwat ten zarejestrowany został przez East Asian-Australian Flyway Partnership.