Okres od marca do lipca to w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej okres ochrony dzikich zwierząt.

W KRLD ustawa o ochronie dzikich zwierząt została przyjęta w listopadzie roku Juche 87 (1998). Od tego czasu rząd zwraca szczególną uwagę na ochronę dzikich zwierząt. Komitet Centralny Unii Ochrony Przyrody Korei, oraz organizacje pokrewne prowadzą energiczne prace na rzecz informowania społeczeństwa o potrzebie i sposobach ochrony dzikich zwierząt.

W całym kraju znacząco wzrosłą liczba rezerwatów dla zwierząt i ptaków. W tegorocznym sezonie sadzenia drzew, w całym kraju ruszyła kampania przekształcania wzgórz i gór w łąki. Lasy, w okolicach szkół podstawowych i średnich na obszarach wiejskich, stały się domem dla wielu gatunków ptaków.

Szczególną uwagę przywiązuje się do ochrony zwierząt zagrożonych wyginięciem, oraz bardzo rzadkich gatunków.