29 kwietnia zakończył się 10. Kongres Kimilsungowsko-Kimjongilowskiej Ligi Młodzieży.

Podczas trzydniowego kongresu przedyskutowano środki mające na celu doprowadzenie do fundamentalnych zmian w pracy ligi młodzieży poprzez dokładne wcielanie w życie głównej idei i ducha 8. Kongresu Partii Pracy Korei i podjęto stosowne decyzje.

W ostatnim dniu kongresu kontynuowane były przemówienia dotyczące pierwszego punktu porządku obrad, a więc przeglądu prac Komitetu Centralnego Kimilsungowsko-Kimjongilowskiej Ligi Młodzieży.

Przemawiający mówili o sukcesach i doświadczeniach, jakie młodzi ludzie nabyli w walce o godziwe wypełnianie świętej misji i obowiązku obrony kraju, narodu i rewolucji, na wezwanie Partii dokonując przełomów i postępu na trudnych i wymagających stanowiskach pracy.

Również kompleksowo przeanalizowano i podsumowano niedociągnięcia, jakie w okresie podlegającym przeglądowi pojawiły się w pracy ligi młodzieży, i ich przyczyny.

Przemawiający wyrazili determinację, aby kontynuować budowanie i aktywności ligi młodzieży, zgodnie z ideą i intencjami Partii, podejmując zdwojone wysiłki.

Następnie przedstawiony został raport dotyczący drugiego punktu porządku obrad, przeglądu prac Centralnej Komisji Rewizyjnej Kimilsungowsko-Kimjongilowskiej Ligi Młodzieży, później wygłoszono przemówienia. Jednogłośnie przyjęte zostały decyzje w tym zakresie.

Przedyskutowano trzeci punkt porządku obrad, zmianę nazwy ligi młodzieży.

Jednogłośnie przyjęto decyzję o zmianie nazwy na „Socjalistyczna Liga Patriotycznej Młodzieży”.

Przedyskutowano czwarty punkt porządku obrad, zmiany w statucie ligi młodzieży i jednomyślnie podjęto decyzje w tej sprawie.

Przedyskutowano piąty punkt porządku obrad, wybór organu kierowniczego Komitetu Centralnego Ligi Młodzieży i przeprowadzono wybory.

Odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne 10. Komitetu Centralnego Socjalistycznej Ligi Patriotycznej Młodzieży.

Ri Il Hwan, sekretarz Komitetu Centralnego PPK, ogłosił podjęte w trakcie posiedzenia decyzje.

Wybrano Komitet Wykonawczy Komitetu Centralnego Ligi Młodzieży.

Przewodniczącym Komitetu Centralnego Ligi Młodzieży wybrany został Mun Chol; wiceprzewodniczącymi zostali Ri Ju Chol, Pak Myong Jin, Pae Chung Il, Paek Hak Ryong, Kang Yong Jin, Jang Ryong Gil, Kim Song Il, Kim Kyong Jun i Ham Kwang.

Sformowany został Komitet Organizacyjny Komitetu Centralnego Ligi Młodzieży.

Wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Centralnej Komisji Rewizyjnej Ligi Młodzieży.

Zostali wyznaczeni dyrektorzy departamentów Komitetu Centralnego Ligi Młodzieży i redaktor naczelny gazety Chongnyon Jonwi.

Spośród członków nowego organu kierowniczego 10. Komitetu Centralnego Ligi Młodzieży wybrano komisje do sporządzenia projektu uchwały kongresu. Komisja przeprowadziła wszechstronne obrady nad projektem uchwały w sprawie pierwszego punktu porządku obrad.

Po uzupełnieniu projektu o kreatywne i konstruktywne opinie delegatów, kongres jednogłośnie przyjął decyzje w sprawie pierwszego punktu porządku obrad, przeglądu prac Komitetu Centralnego Kimilsungowsko-Kimjongilowskiej Ligi Młodzieży.

Z upoważnienia Sekretarza Generalnego PPK i Przewodniczącego Spraw Państwowych KRLD Kim Jong Una, Ri Il Hwan, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK i Sekretarz Komitetu Centralnego Partii wręczył flagę Socjalistycznej Ligi Patriotycznej Młodzieży.

Kim Jae Ryong, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK i dyrektor departamentu Komitetu Centralnego Partii, przeczytał ważny list od Sekretarza Generalnego PPK Kim Jong Una, zatytułowany „Potężnie zademonstrujcie siłę Socjalistycznej Ligi Patriotycznej Młodzieży w historycznym marszu ku nowemu zwycięstwu rewolucji”.