Dzisiaj, 17 grudnia, przypada 9. rocznica śmierci Przewodniczącego Kim Jong Ila. W tym bolesnym dniu wspominamy jego mądrą politykę, która pozwoliła KRLD ochronić swój socjalistyczny system, odnieść liczne zwycięstwa i jeszcze bardziej się umocnić, zabezpieczając przyszłość narodu.

Na początku stycznia roku 1995, w roku kolejnym po śmierci Prezydenta Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Il Sunga, w jednej z zachodnich publikacji pojawił się artykuł, w którym napisano:

To istotne, że Kim Jong Il, faktyczny następca Prezydenta Kim Il Sunga, nie wygłosił Noworocznego Przemówienia, lecz zamiast tego na początku nowego roku przeprowadził inspekcję jednostki Koreańskiej Armii Ludowej.

Pierwszy punkt agendy działań nowego przywódcy kraju przesądza zazwyczaj o przyszłym kierunku zarządzania przez niego państwem i głównej sile politycznej na jakiej będzie się opierał. Z uwagi na ten fakt, interesujące będzie zobaczyć jakie znaczenie okaże się mieć ostatnia inspekcja Kim Jong Ila.

W tamtych dniach Korea doświadczała najcięższych prób.

Zjednoczone siły imperialistyczne, korzystając z upadku socjalizmu w krajach Europy Wschodniej, ostrze antysocjalistycznej ofensywy skierowały przeciwko KRLD. Co gorsza, niszczycielskie katastrofy naturalne uderzały w kraj przez kilka lat z rzędu. Wrogie siły zaś zaostrzyły blokadę gospodarczą przeciwko niemu i wzmocniły siły militarne na Półwyspie Koreańskim, aby organizować tam przygotowujące do wojny ćwiczenia, skrajnie zaogniając sytuację. Ich celem było sprawienie, by kraj padł na kolana lub zbrojne zajęcie go.

Aby stawić czoła panującej sytuacji, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD Kim Jong Il (1942-2011) wybrał drogę Songun. Podczas swoich nieustannych inspekcji terenowych jednostek KAL szczególnie zważał na wzmacnianie polityczno-ideologicznej edukacji żołnierzy, aby zaszczepić w nich stanowczą wolę obrony kraju, socjalizmu i narodu za wszelką cenę. Baczną uwagę poświęcał też rozwojowi przemysłu obronnego na preferencyjnych zasadach, tym samym czyniąc z KAL potężną armię wyposażoną w nowoczesny sprzęt wojskowy. Pod jego przywództwem stała się ona armią w pełni gotową zarówno do ofensywy, jak i obrony.

Przygotował KAL jako siłę napędową nie tylko obrony narodowej, ale również socjalistycznego budownictwa. Duch walki jakim żołnierze wykazali się budując wielką elektrownię nazwany został rewolucyjnym duchem żołnierzy i rozprzestrzenił się na całe społeczeństwo.

W rezultacie, KRLD obroniła socjalizm i weszła w nową erę budowania potężnego socjalistycznego kraju.

Obecnie Koreańczycy są pewni przyszłości potężnego socjalistycznego kraju. Historia dowiodła, że wybór podjęty przez Przewodniczącego Kim Jong Ila był właściwy.