Między-koreańskie rozmowy na wysokim szczeblu odbyły się we wtorek w “domu pokoju” w południowo-wschodniej części Panmunjom, pośród wielkich oczekiwań i zainteresowania wszystkich rodaków oraz ludzi w kraju i za granicą.

Obecna była delegacja strony północnej kierowana przez Ri Son Gwona, przewodniczącego Komitetu ds. Pokojowego Zjednoczenia Kraju KRLD oraz delegacja strony południowej, z ministrem zjednoczenia Jo Myong Gyunem jako jej szefem.

Podczas rozmów władze północy i południa szczegółowo omówiły zasadnicze kwestie związane z pomyślnym przeprowadzeniem 23. Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Korei Południowej i z poprawą stosunków miedzy-koreańskich oraz przyjęły następujący wspólny komunikat prasowy.

Wspólny komunikat prasowy z między-koreańskich rozmów na wysokim szczeblu

Między-koreańskie rozmowy na wysokim szczeblu odbyły się w Panmunjom w dniu 9 stycznia.

Podczas rozmów obie strony szczerze przedyskutowały temat uczestnictwa delegacji strony północnej w 23. Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich oraz poprawy stosunków między-koreańskich, zgodnie z życzeniem i oczekiwaniami wszystkich Koreańczyków, a także uzgodniły co następuje:

Północ i południe zgodziły się aktywnie współdziałać w celu zapewnienia, że 23. Zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie po stronie południowej odbędą się z powodzeniem, dając okazję do podniesienia prestiżu narodu.

W związku z tym, strona północna zgodziła się wysłać delegację Narodowego Komitetu Olimpijskiego, drużyny sportowe, grupy kibiców, zespół artystyczny, grupę demonstracyjną Taekwon-do i korpus prasowy wraz z delegacją wysokiego szczebla na Igrzyska Olimpijskie, a strona południowa zgodziła się zapewnić im niezbędne udogodnienia.

Obie strony zgodziły się na  rozpoczęcie rozmów roboczych w sprawie uprzedniego wysłania przez północ grupy na wycieczkę terenową i udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, oraz zgodziły się przedyskutować harmonogram w zakresie wymiany dokumentów.

Północ i południe zgodziły się podjąć wspólne starania, aby złagodzić napięcie militarne, stworzyć pokojowe otoczenie na Półwyspie Koreańskim i promować narodowe pojednanie i jedność.

Obie strony podzieliły pogląd, że obecne napięcia militarne powinny zostać zlikwidowane, oraz zgodziły się na rozmowy pomiędzy władzami wojskowymi.

Zgodziły się w sprawie promowania narodowego pojednania i jedności poprzez ożywienie kontaktów i podróży oraz wymiany i współpracy w różnych dziedzinach.

Północ i południe zgodziły się respektować północno-południowe deklaracje i rozwiązywać wszystkie problemy w stosunkach między-koreańskich poprzez dialog i negocjacje, zgodnie z zasadą Od Naszego Narodu Dla Niego Samego

W tym celu obie strony zgodziły się na prowadzenie rozmów w każdej dziedzinie, wraz z rozmowami na wysokim szczeblu pomiędzy północą i południem, mającymi na celu poprawę stosunków między-koreańskich.