Komitet Centralny Chrześcijańskiej Federacji Korei oraz Krajowa Rada Kościołów Chrześcijańskich w Korei Południowej wydały wspólne porozumienie w środę, w 98. rocznicę Powstania Ludowego Pierwszego Marca.

W porozumieniu napisano, że pierwszy marca 1919 był historycznym dniem, w którym naród koreański powstał z kolan i rozpoczął patriotyczny opór przeciwko Japonii, aby odzyskać suwerenność kraju zagrabioną przez japońskich imperialistów.

Powstanie Pierwszego Marca było ogromnym ruchem, który wykazał ducha niepodległości narodu by stanąć przeciwko kolonialnej dominacji i tyrani obcych, oraz nieugiętą wolę i wytrwałość by odzyskać niepodległość kraju, podano i kontynuowano:

To już prawie sto lat od powstania, ale bezpieczeństwo i pokój narodu nadal są poważnie zagrożone przez obcych.

Naród koreański mierzy się z poważnym zadaniem stanowczej obrony pokoju na Półwyspie Koreańskim i bezpieczeństwa narodu oraz utorowania szerokiej drogi dla poprawy północno-południowych relacji poprzez wspólne wysiłki wszystkich swoich członków, dziedzicząc ducha niezależności narodowej zaprezentowanego w dniach powstania.

Ślubując z oddaniem pracować na rzecz powstrzymania agresji obcych, obrony niezależności i pokoju narodu oraz zapoczątkowania nowego etapu zjednoczenia narodowego, Komitet Centralny Chrześcijańskiej Federacji Korei i Krajowa Rada Kościołów Chrześcijańskich w Korei Południowej wyrażają następującą wolę w dniu 98. rocznicy Powstania Ludowego Pierwszego Marca:

 

 

Chrześcijańska Federacja Korei i Krajowa Rada Kościołów Chrześcijańskich w Korei Południowej będą prowadzić dynamiczne działania na rzecz uzyskania przeprosin i zadośćuczynienia za wszystkie przestępstwa popełnione przez japońskich imperialistów wobec narodu koreańskiego, w tym za przestępstwa związane z niewolnictwem seksualnym, na rzecz natychmiastowego zakończenia wizyt w Świątyni Yasukuni, wypaczania historii, prób zajęcia Wysepek Tok, rewizji “Pacyfistycznej Konstytucji” i wzmacniania “Sił Samoobrony” oraz na rzecz powstrzymania japońskiego ożywienia militarnego i działań na rzecz nowych inwazji.

Będą stanowczo sprzeciwiać się wszelkim formom ćwiczeń wojennych na rzecz agresji w zmowie z siłami zagranicznymi oraz dołożą wszelkich starań na rzecz niepodległości, pokoju i zjednoczenia narodu.

Będą prowadzić wspólne solidarnościowe działania na rzecz poprawy północno-południowych stosunków i zapoczątkowania decydującej fazy samodzielnego zjednoczenia poprzez wspólne wysiłki narodu, oraz będą dokładać wysiłków w celu odbycia spotkania działaczy religijnych z północy i południa w jak najszybszym terminie, tak aby północ i południe mogły wspólnie uczcić 100. rocznicę Powstania Ludowego Pierwszego Marca.

Źródło: KCNA