Oto wspólne oświadczenie szczytu w Singapurze, podpisane w dniu 12 czerwca przez Kim Jong Una, przewodniczącego Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, i Donalda J. Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki:

Kim Jong Un, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, oraz Donald J. Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, odbyli pierwszy historyczny szczyt w Singapurze w dniu 12 czerwca 2018 roku.

Przewodniczący Kim Jong Un i Prezydent Trump przeprowadzili kompleksową, dogłębną i szczerą wymianę poglądów na temat kwestii związanych z ustanowieniem nowych relacji KRLD-USA oraz budowaniem trwałego i solidnego reżimu pokojowego na Półwyspie Koreańskim.

Prezydent Trump zobowiązał się do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa KRLD, a Przewodniczący Kim Jong Un potwierdził swoje zdecydowane i niezachwiane zobowiązanie do całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Będąc przekonanymi, że ustanowienie nowych relacji KRLD-USA przyczyni się do pokoju i dobrobytu Półwyspu Koreańskiego i świata, oraz uznając, że budowanie wzajemnego zaufania może promować denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego, Przewodniczący Kim Jong Un i Prezydent Trump stwierdzają co następuje:

  1. KRLD i Stany Zjednoczone zobowiązują się ustanowić nowe stosunki KRLD-USA, zgodnie z pragnieniem narodów obu krajów by żyć w pokoju i dobrobycie.
  2. KRLD i Stany Zjednoczone połączą swoje wysiłki na rzecz zbudowania trwałego i stabilnego reżimu pokojowego na Półwyspie Koreańskim.
  3. Potwierdzając Deklarację Panmunjom z dnia 27 kwietnia 2018 r., KRLD zobowiązuje się działać na rzecz całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.
  4. KRLD i Stany Zjednoczone zobowiązują się do odnalezienia szczątków POW/MIA, w tym do natychmiastowej repatriacji osób już zidentyfikowanych.

Uznając, że pierwszy w historii szczyt KRLD-USA był epokowym wydarzeniem o wielkim znaczeniu dla przezwyciężenia dziesięcioleci napięć i działań wojennych pomiędzy oboma krajami oraz dla otwarcia nowej przyszłości, Przewodniczący Kim Jong Un i Prezydent Trump zobowiązują się do pełnego i jak najszybszego wdrożenia postanowień tego wspólnego oświadczenia.

KRLD i Stany Zjednoczone zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji przez Sekretarza Stanu USA Mike’a Pompeo i odpowiedniego wysokiego urzędnika KRLD w najszybszym możliwym terminie, w celu wdrożenia postanowień szczytu KRLD-USA.

Przewodniczący Kim Jong Un z Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Prezydent Trump ze Stanów Zjednoczonych Ameryki zobowiązali się współpracować na rzecz rozwoju nowych stosunków KRLD-USA oraz na rzecz promowania pokoju, dobrobytu i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim i całym świecie.