Najwyższy Przywódca Kim Jong Un podczas inspekcji terenowej w powiecie Samjiyon, październik 2018. Źródło: KCNA

Kim Jong Un, Przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, wzniósł hasło „Wszystko dla narodu, wszystko w oparciu o naród” jako fundamentalny wymóg w działalności państwowej.

Dla szczęścia ludzi nie żałuje on niczego i uważa, że państwo nie ma pilniejszych zadań niż wypełnianie ich potrzeb.

W KRLD, nawet w trudnej sytuacji, realizowane są przedsięwzięcia mające na celu doprowadzenie do pełniejszego rozwinięcia zalet socjalistycznego systemu edukacji i socjalistycznego systemu opieki zdrowotnej; zbudowane zostało wiele wspaniałych obozów uczniowskich, ośrodków kulturalnych, szpitali, domów dziecka i nowoczesnych domów mieszkalnych w dobrych lokalizacjach.

Wszystko na polu polityki, wojskowości, gospodarki, kultury i moralności służy ludziom i popierane jest tylko to co zorientowane jest na ludzi.

Prezentowane przez Kim Jong Una szlachetne poczucie misji jest podstawowym źródłem pozwalającym na chwalenie KRLD jako godnego kraju ludu.

Żywi on szlachetne poczucie obowiązku, że spoczywa na nim powierzona mu przez Prezydenta Kim Il Sunga i Przewodniczącego Kim Jong Ila odpowiedzialność za los ludzi i niezachwianą wiarę, że nie mógłby bez nich żyć. Dlatego nie waha się on iść na linię frontu ryzykując własne życie i jedzie na inspekcje terenowe pomimo obfitych śnieżyc czy upałów. Obdarza zaufaniem nawet tych, którzy popełnili poważne błędy, jeśli odnajduje w nich choć odrobinę sumienia. Choć w KRLD są też sieroty, to nie ma nikogo, kto nie byłby otoczony troską państwa, kogo nie obejmowałaby polityka ludowego rządu i kto martwiłby się o swoją przyszłość.

Żarliwa pasja Kim Jong Una do zapewniania ludziom warunków coraz bardziej dostatniego i cywilizowanego życia tak szybko jak to możliwe stanowi siłę napędową, która przyspiesza postęp kraju. Tak szybko jak to możliwe to wyrażenie, z którego chętnie on korzysta i które uważa za żelazną zasadę w pracy nad doprowadzaniem do rozkwitu szczęścia narodu. Posuwa naprzód pracę na rzecz poprawy standardów życia ludności z największą możliwą prędkością. Legendarne prędkości i zadziwiające świat cuda są tworzone jeden po drugim, przez co wczoraj i dziś, o każdej porze dnia na wielkich placach budowy, takich jak powiat Samjiyon i kurort Wonsan-Kalma, dochodzi do zmian.

Wierząc, że jego naród powinien stać na szczycie i być podziwianym przez świat, Kim Jong Un dba, aby wszystko co on wytwarza było na światowym poziomie. Gdy przeprowadzał inspekcje fabryk przemysłu lekkiego i był niezadowolony z niskiej jakości produkowanych dóbr konsumpcyjnych, od razu podejmował aktywne środki na rzecz jej poprawy. Odwiedzając plac budowy, osobiście narysował projekt udzielając wyjaśnień urzędnikom. Dzięki jego gorącemu pragnieniu, zbudowanych lub odnowionych zostało wiele fabryk przemysłu lekkiego i innych i wytwarzają one towary lubiane przez ludzi.

Wybitne zdolności przywódcze Kim Jong Una są decydującym gwarantem przekładania na rzeczywistość życzenia narodu koreańskiego, aby kraj rozkwitał, jego odwiecznego pragnienia godnego życia w potężnym kraju. Kim Jong Un jest przywódcą o praktycznych umiejętnościach; wie co musi robić, by bronić i rozwijać swój kraj a ludziom zapewniać godne i szczęśliwe życie. Dzięki tym umiejętnościom zawsze podejmuje inicjatywę i osiąga zwycięstwo, nawet w obliczu szybko zmieniającej się sytuacji, z poparciem narodu przezwycięża wszelkie próby oraz osiąga cudowne sukcesy siłą nauki i technologii. Doprowadził do zbudowania najsilniejszych z możliwych narodowych zdolności obronnych w krótkim czasie, w ten sposób zapewniając znaczący wzrost strategicznej pozycji kraju. Obecnie, KRLD, pod sztandarem samodzielności, tworzy nowego ducha i prędkość czasów i pełna jest pasji do naukowej i technologicznej rywalizacji.

Zaufanie, jakim naród koreański darzy swojego przywódcę nie jest ani ślepym poparciem, ani czcią dla jego oficjalnej pozycji lub władzy; jest ono bezgranicznym podziwem i absolutnym zaufaniem dla jego wybitnych zdolności przywódczych.

Pod przywództwem Kim Jong Una, naród koreański z całą pewnością zbuduje potężny socjalistyczny kraj, idealny ląd socjalizmu podziwiany przez świat. Taka jest niezachwiana wiara narodu koreańskiego.