“Jak moglibyśmy zrezygnować z walki przeciwko imperializmowi, kiedy pół kraju i dwie trzecie jego ludności nadal pozostaje pod imperialistycznym uciskiem? Jak moglibyśmy wziąć udział w upiększaniu amerykańskich łajdaków przelewających krew naszych rodaków i upokarzających naszych braci i siostry?

Zrezygnowanie z rewolucji i zakończenie antyimperialistycznej walki oznacza pozostawienie na zawsze Korei Południowej amerykańskim imperialistycznym agresorom i pozwolenie zdrajcom narodu, na wykorzystywanie i uciskanie południowokoreańskich robotników i chłopów. Można pozwolić niektórym ludziom by wyrzekli się marksizmu-leninizmu i podjęli rewizjonistycznej ścieżki, ale nie możemy pozwolić na zachwiania i kompromisy z imperializmem.

Jest taka rewolucyjna piosenka, która mówi: “Niech tchórze się wzdrygają, a zdrajcy szydzą, Będziemy wznosić wysoko rozwianą czerwoną flagę”. To wyraża naszą niezmienną determinację. Musimy nadal prowadzić rewolucyjną i zdecydowaną walkę z imperializmem aż do końca.”

Kim Il Sung “On Juche In Our Revolution” vol 1 p 318