WPK FLAG Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei ogłosiło w dniu 30 października Juche 104 (2015) następującą decyzję:

Obecnie cała partia i armia oraz wszyscy obywatele intensywnie prowadzą generalną ofensywę w budownictwie kwitnącego narodu socjalistycznego, przepełnieni wysokim duchem zwycięzców którzy gloryfikowali 70. rocznicę powstania Partii Pracy Korei (PPK) jako wspaniałe pomyślne wydarzenie dostatniej Songun Korei, zgromadzeni wokół szanownego Towarzysza Kim Jong Una, pokazując całemu światu godność i potęgę wielkiego narodu Paektusan.

W ramach wybitnego i sprawdzonego kierownictwa wielkiego Towarzysza Kim Il Sunga, założyciela chwalebnej PPK, i wielkiego Towarzysza Kim Jong Ila, jej wiecznego sekretarza generalnego, PPK rozwinęła się w wielką partię Kim Il Sunga i Kim Jong Ila, rewolucyjną partię Juche, która umocniła jedność i ciągłość ideologii i dowództwa wielkich przywódców, oraz chlubnie wypełniała swoją misję organizatora i przewodnika wszystkich zwycięstw Koreańczyków.

Prowadząc rewolucję i budownictwo w ciągu ostatnich 70 lat, trzymając się linii i zasady niezależności, Songun i socjalizmu, PPK szkoliła Koreańczyków na godnych i niezależnych ludzi oraz potężną siłę napędową rewolucji, a także zbudowała socjalizm Juche, który spełnia zapotrzebowanie mas ludowych wobec niezależności i przekłada ich ideał na rzeczywistość. PPK również honorowo broniła godności i suwerenności kraju i zdobyczy rewolucji, ustanawiając tradycję zwycięstw w konfrontacji z imperializmem, która jest kontynuowana wiek po wieku, oraz zapewniła wieczny fundament dobrobytu kraju i urzeczywistnienia rewolucyjnej sprawy Juche.

Dzisiaj mamy do czynienia z ciężkim jeszcze świętym zadaniem doprowadzenia do wielkiego ożywienia w budownictwie kwitnącego narodu socjalistycznego i dalszego umacniania PPK jako wielkiej partii Kim Il Sunga i Kim Jong Ila i dalszego zwiększania jej wiodącej roli, tak aby przyspieszyć ostateczne zwycięstwo rewolucyjnej sprawy Juche pod dowództwem Kim Jong Una, najwyższego przywódcy naszej partii i naszego ludu, trzymając się rozkazów wielkich przywódców jako wiecznych wytycznych.

Biuro Polityczne KC PPK postanawia zwołać 7. Zjazd PPK na początku maja Juche 105 (2016), co odzwierciedla zapotrzebowanie partii i rozwoju rewolucji, będącej świadkiem epokowych zmian w realizacji rewolucyjnej sprawy Juche, sprawy budowania kwitnącego narodu socjalistycznego.

Źródło: KCNA