Minister Spraw Zagranicznych KRLD Ri Yong Ho odwiedził Królestwo Szwecji w dniach od 15 do 17 marca.

Złożył kurtuazyjną wizytę Stefanowi Lofvenowi, premierowi Szwecji, oraz przeprowadził rozmowy z Margot Elisabeth Wallstrom, szwedzką minister spraw zagranicznych.

Podczas kurtuazyjnej wizyty i rozmów omówiono stosunki dwustronne i inne kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.