Minister Spraw Zagranicznych KRLD Ri Yong Ho, który uczestniczy w 72. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, wystąpił na posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 23 września.

Powiedział on:

Czuję się zmuszony do skomentowania wypowiedzi wygłoszonej 4 dni temu przez kogoś nazywającego się prezydentem USA, który występował na świętej arenie ONZ.

Ponieważ Trump wypowiedział tak lekkomyślne i gwałtowne słowa, prowokujące godność najwyższego przywództwa KRLD i grożące KRLD, na tej platformie, myślę, że to wystarczający powód bym odpowiedział w odpowiednim tonie.

Absurdem rzeczywistości jest, że ktoś taki jak Trump, osoba psychicznie obłąkana, pełna megalomanii i samozadowolenia, osoba która jest besztana nawet przez Amerykanów jako “dowódca w cierpieniu”, “leżący król”, “prezydent zło”, utrzymuje stanowisko prezydenta USA, a niebezpieczeństwem dla rzeczywistości jest, że hazardzista który starzał się wykorzystując groźby, oszustwa i inne kombinacje, posiada dostęp do guzika nuklearnego. Jest to największe zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Z powodu swojego braku podstawowej wiedzy i dobrego wychowania, on starał się znieważyć najwyższą godność mojego kraju, porównując ją do rakiety. Czyniąc to, popełnił nieodwracalny błąd, sprawiając że wizyta naszych rakiet na całym kontynencie USA będzie nieunikniona.

Trump mógł nie zdawać sobie sprawy z tego, co wydobyło się z jego ust, ale my upewnimy się, że poniesie konsekwencje daleko wykraczające poza jego słowa, daleko wykraczające poza to, z czym może sobie poradzić, nawet jeżeli jest przygotowany.

Na tym forum pragnę przypomnieć wszystkim wybitnym delegatom o niesprawiedliwym i nieuczciwym charakterze “rezolucji” przyjętych przez Radę Bezpieczeństwa przeciwko KRLD.

Po pierwsze, Rada Bezpieczeństwa wydała nielegalną i o podwójnych standardach “rezolucję”, która zabraniała wystrzeliwania satelitów przez KRLD, naruszając poprzez to prawo międzynarodowe, które określa pokojowe wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej jako suwerenne prawo każdego państwa, oraz nie podejmowała żadnych kwestii wobec innych krajów wystrzeliwujących satelity.

Po drugie, Rada Bezpieczeństwa przygotowała nielegalne i o podwójnych standardach “rezolucje”, które arbitralnie zabraniają KRLD testów nuklearnych, pomimo że testy nuklearne należą do suwerennej gestii każdego państwa, jako że prawo międzynarodowe o zakazie prób nuklearnych nie zostało jeszcze wprowadzone w życie i są kraje, które przeprowadziły wiele testów nuklearnych.

Po trzecie, Rada Bezpieczeństwa potępiła rozwój broni nuklearnej przez KRLD jako “zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego” i na tej podstawie wydała nielegalne i o podwójnych standardach “rezolucje”, sprzeczne z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który uznaje prawo do samoobrony wszystkich państw, oraz nie zakwestionowała innych krajów, które nadal rozwijają najnowsze rodzaje broni nuklearnej różnego rodzaju.

Powodem tych nieuczciwych i niesprawiedliwych rezolucji jest to, że stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, wszystkie siły nuklearne, mają wspólny interes w utrzymywaniu swojego monopolistycznego statusu nuklearnego.

Jeżeli “rezolucje” przeciwko KRLD przyjęte w Radzie Bezpieczeństwa są prawdziwie zgodne z prawem i sprawiedliwe, to nie powinno być potrzeby, aby wszyscy ambasadorzy USA za granicą, a nawet prezydent i sekretarz stanu, musieli zmuszać inne kraje do wprowadzania w życie tych “rezolucji”.

W najbliższym czasie z pewnością nadejdzie dzień, gdy rozliczymy wszystkie szkody wyrządzone naszemu pokojowemu rozwojowi gospodarczemu i polepszaniu stanu życia naszych obywateli, oraz za cierpienia jakich doświadczają nasze kobiety, dzieci i osoby starsze na skutek haniebnych i barbarzyńskich sankcji przeciwko naszej Republice.

Niesprawiedliwe i pogardliwe akty, takie jak przymykanie oka na ohydne działania Izraela, przy wsparciu USA, przy jednoczesnym potępianiu rządu Syrii walczącego o ochronę swojej suwerenności i bezpieczeństwa narodowego, nie mogą być dłużej tolerowane.

Rząd KRLD z pewnością obroni pokój i bezpieczeństwo kraju dzięki swojemu silnemu odstraszaniu nuklearnemu, a także przyczyni się dla zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Źródło: KCNA