Mieszkańcy Ulicy Ryomyong spędzający wolny czas. Źródło: www.naenara.com.kp

10 grudnia bieżącego roku przypada 71. rocznica przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Poniżej znajduje się krótki rzut oka na sytuację praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.

KRLD jest zorientowanym na ludzi socjalistycznym krajem, gdzie naród jest gospodarzem wszystkiego i wszystko mu służy. Państwo to jest w pełni zaangażowane w ochronę i realizację demokratycznych praw i wolności narodu.

Po wyzwoleniu spod japońskiej okupacji wojskowej, 15 sierpnia 1945 roku, zniesiono tam wszystkie istniejące złe prawa i wprowadzono demokratyczne reformy, w tym reformę rolną, nacjonalizację głównych gałęzi przemysłu i ustawę o równości płci. W ten sposób, stworzony został demokratyczny system praw człowieka zapewniający ludziom szczęśliwe życie.

Dowodzi to, że jeszcze przed przyjęciem wyżej wspomnianej deklaracji, prawa ucieleśniające ludzką naturę niezależności były w tym kraju zagwarantowane.

Istniejący w KRLD socjalistyczny system praw człowieka składa się z trzech elementów: systemu prawnego standaryzującego prawa ludzi do niezależności we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w tym w polityce, gospodarce i kulturze; dobrze zorganizowanych struktur państwowych gwarantujących te prawa oraz sieci edukacyjno-informacyjnej mającej na celu podnoszenie świadomości społecznej co do praw człowieka.

Polityka i ustawodawstwo tego kraju w zakresie praw człowieka, jak również odnoszące się do nich działania i praca edukacyjno-informacyjna krajowych organizacji, są w pełni zgodne z aspiracjami i pragnieniami ludzkości. Środki podejmowane przez rząd w obszarze edukacji, opieki zdrowotnej oraz w innych dziedzinach, prezentują się bardzo korzystnie, szczególnie w świetle wymagań Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych związanych z tą kwestią międzynarodowych dokumentów prawnych.

Na przykład, wyżej wspomniana deklaracja kładzie nacisk na bezpłatną i obowiązkową edukację jedynie na poziomie podstawowym. Jednakże, w KRLD edukacja jest bezpłatna na wszystkich poziomach, obowiązkowa zaś jest na poziomie podstawowym i średnim.

Darmowa opieka zdrowotna jest kolejnym przykładem.

W kraju tym każdy korzysta z bezpłatnego dostępu do opieki zdrowotnej, niezależnie od statusu społecznego, płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz jakości i ilości wykonywanej pracy. Dzieci, kobiety w ciąży i karmiące matki cieszą się specjalnymi przywilejami.

W 2016 roku, projekt odbudowy na obszarach dotkniętych powodzią w północnej części Korei ukazał słuszność i zasadność polityki rządu w zakresie praw człowieka.

Pod koniec sierpnia 2016, w region wzdłuż rzeki Tuman uderzyły ulewne deszcze. Z powodu największej klęski żywiołowej stulecia, fabryki, przedsiębiorstwa i grunty rolne w prowincji Hamgyong Północny zostały zniszczone i wielu ludzi zostało bez dachu nad głową. Jako że zbliżała się zima, rząd ustanowił budowę domów dla nich jako najwyższy priorytet i zmobilizował do tego celu wszystkie dostępne zasoby ludzkie, materialne i techniczne. W rezultacie, w ciągu niecałych dwóch miesięcy wybudowanych zostało ponad 11 900 nowych domów.

Można przywołać wiele podobnych przykładów.

W ostatnich latach, pomimo skrajnych sankcji nałożonych przez wrogie siły, w kraju jak grzyby po deszczu pojawiają się różne nowoczesne konstrukcje przeznaczone, by służyć ludziom – wśród nich jest np. Ulica Changjon, Ulica Naukowców Mirae, Ulica Ryomyong i inne ulice, Ludowy Park Rozrywki Rungna, Park Wodny Munsu, Klub Jeździecki Mirim czy Kurort Narciarski Masikryong.

Nie oznacza to, że kraj ma dużo pieniędzy i sprzyjające warunki. Jednak rząd robi wszystko co może na rzecz dobrobytu ludzi, uznając to za nadrzędną zasadę swoich działań.

Społeczność międzynarodowa powinna mieć jasne pojęcie o sytuacji praw człowieka w tym kraju.