Pod koniec września, podczas 5. sesji 14. Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD, Kim Jong Un, przewodniczący Spraw Państwowych, wygłosił przemówienie polityczne. Społeczność międzynarodowa zwróciła szczególną uwagę na część poświęconą stanowisku politycznemu kraju wobec USA.

Analiza zmian w sytuacji międzynarodowej

Kim Jong Un powiedział, że obecnie istnieje niemało poważnych kryzysów i wyzwań, z którymi musi mierzyć się świat, lecz fundamentalne zagrożenie bierze się z niszczących podstawy międzynarodowego pokoju i stabilności, despotycznych i arbitralnych działań USA oraz ich sił wasalnych. Po przeanalizowaniu obecnej sytuacji międzynarodowej stwierdził, że charakteryzuje się ona głównie coraz większym skomplikowaniem, gdyż, z powodu jednostronnego i dążącego do budowania stronniczego bloku stylu polityki zagranicznej USA, struktura relacji międzynarodowych została zredukowana do struktury „nowej zimnej wojny”.

Można to nazwać naukową analizą, która nakreśla przyczyny złożonych problemów istniejących na arenie międzynarodowej.

Podstawą analizy tej jest międzynarodowy pokój i stabilność. Jest ona oparta na niezaprzeczalnym i oczywistym fakcie, że prawo do istnienia i rozwoju jest najbardziej fundamentalnym prawem ludzkości i zagwarantowane może być ono dzięki międzynarodowemu pokojowi i stabilności.

Przewodniczący Spraw Państwowych KRLD stwierdził, że despotyczne i arbitralne działania USA oraz ich sił wasalnych są głównym czynnikiem niszczącym podstawy międzynarodowego pokoju i stabilności. O trafności jego analizy dowodzi fakt, że około 70 krajów obłożonych jest przez USA sankcjami, a świat wciąż cierpi z powodu wojen i sporów, nawet po zakończeniu zimnej wojny, z których wszystkie zostały rozpoczęte lub sprowokowane przez USA i ich siły wasalne.

Jeszcze poważniejsze obawy wzbudza jednostronny i dążący do budowania stronniczego bloku styl polityki zagranicznej USA. To z powodu tej polityki świat mierzy się z erą nowych wyścigów zbrojeń, erą „nowej zimnej wojny”.

Polityka KRLD wobec USA

W oparciu o wyżej wspomnianą analizę, Kim Jong Un wyjaśnił stanowisko polityczne rządu KRLD wobec USA.

KRLD konsekwentnie domaga się, aby USA porzuciły swoje podwójne standardy i wrogą politykę wobec niej.

W odniesieniu do kwestii KRLD, nowa administracja USA mówi o „zaangażowaniu dyplomatycznym” oraz „dialogu bez warunków wstępnych”.

Tylko czy jest to szczera postawa?

Całkiem niedawno, na Półwyspie Koreańskim zorganizowane zostały wymierzone w KRLD gry wojenne. Jeśli USA naprawdę miałyby zamiar rozwiązywać problemy poprzez dialog z KRLD, powstrzymywałyby się od działań militarnych jej zagrażających.

Pokazuje to jasno, że publiczne opowiadanie się za „zaangażowaniem dyplomatycznym” i „dialogiem bez warunków wstępnych” przez obecną administrację USA jest jedynie sztuczką mającą oszukać społeczność międzynarodową i ukryć ich wrogie postępowanie, a również, że USA nigdy nie porzuciły podwójnych standardów i wrogiej polityki wobec KRLD.

Wychodząc od tego, Kim Jong Un dał sektorowi spraw zewnętrznych zadanie skoncentrowania się na zapewnieniu taktycznych środków gruntownej implementacji strategicznej polityki rządu KRLD wobec USA w oparciu o dokładną analizę stanowiska obecnej administracji USA wobec KRLD, perspektyw sytuacji politycznej USA oraz stale zmieniającego się międzynarodowego balansu sił w kontekście ich korelacji.

Jednakże, w medialnych relacjach z przemówienia politycznego Przewodniczącego Spraw Państwowych nie zostały wspomniane szczegóły strategicznej polityki rządu KRLD wobec USA.

Będzie to kolejna „praca domowa” lub udręka dla obecnej administracji USA, która obserwuje reakcję KRLD wobec siebie.

Pamiętać należy, że – w swoim referacie wygłoszonym podczas 8. Kongresu Partii Pracy Korei, który odbył się na początku bieżącego roku – Kim Jong Un wskazał, że w zewnętrznych działaniach politycznych KRLD główny nacisk kładziony będzie na wzięcie góry nad USA i powstrzymywanie ich, będących fundamentalną przeszkodą dla rozwoju koreańskiej rewolucji i głównym wrogiem kraju. Powiedział również, że klucz dla stworzenia nowych relacji między KRLD a USA leży w zaprzestaniu prowadzenia wrogiej polityki przez te ostatnie i że również w przyszłości KRLD swój stosunek wobec USA będzie opierała na zasadzie siła za siłę, dobra wola za dobrą wolę.