Biuletyn Ambasady KRLD

Stały przedstawiciel KRLD przy ONZ wysłał list do Sekretarza Generalnego ONZ

Pjongjang, 24 maja (KCNA) — Stały przedstawiciel KRLD przy ONZ wysłał list do sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Moona.

W liście napisano:

Piszę z uprzejmą prośbą o opinię Waszej Ekscelencji, Sekretarza Generalnego ONZ, wierząc, że istnieją poważne sprzeczności natury prawnej w “rezolucji w sprawie sankcji”, w której Rada Bezpieczeństwa ONZ określiła testy nuklearne i pokojowe wystrzelenie satelitów, przeprowadzone przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, jako “zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

Rada Bezpieczeństwa ONZ do tej pory przyjęła rezolucję 1718(S/RES/1718), rezolucję 1874(S/RES/1874), rezolucję 2094(S/RES/2094) i rezolucję 2270(S/RES/2270) w latach 2006, 2009, 2013 i 2016, odpowiednio w odniesieniu do pierwszego, drugiego i trzeciego testu nuklearnego oraz pierwszego testu bomby wodorowej.

Chodzi tu o str 9 rezolucji nr 1718, str 8 rezolucji 1874, str 7 rezolucji 2094 i str 11 rezolucji 2270, które określiły testy nuklearne i wystrzeliwanie satelitów przez KRLD jako “zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

W związku z tym, niniejszym chciałbym podnieść następujące pytania.

Pierwsze pytanie brzmi: co jest podstawą prawną do określenia prób nuklearnych oraz wystrzeliwania satelitów i rakiet balistycznych przez KRLD jako ‘”zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa” w “rezolucjach w sprawie sankcji” RB ONZ.

Nigdzie w prawie międzynarodowym, w tym Karcie Narodów Zjednoczonych, rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, CTBT, NPT, traktacie o przestrzeni kosmicznej, itp. nie ma żadnego przepisu, który określałby próby nuklearne jako “zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

Drugie pytanie brzmi: dlaczego RB ONZ nie podnosi kwestii, ani nie egzekwuje żadnych sankcji wobec Stanów Zjednoczonych i innych krajów odnośnie ich prób nuklearnych dokonanych ponad 2 000 razy, ciągłego wystrzeliwania satelitów i rakiet balistycznych, jeżeli każda próba nuklearna, lub wystrzeliwanie satelitów i rakiet balistycznych uważane są za “zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

Po trzecie, w przypadku braku przekonującego wyjaśnienia sytuacji prawnej przytoczonej w powyższych pytaniach, będzie trzeba uznać, że RB ONZ wyszła poza swoje uprawnienia, straciła bezstronność, która jest niezbędna dla organizacji międzynarodowych, oraz dopuściła się podwójnych standardów, zachowując się przebiegle przy stosowaniu artykułu 39 rozdziału 7 Karty Narodów Zjednoczonych, który stanowi, że RB ONZ określa istnienie zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa przed podjęciem jakichkolwiek działań w sprawie sankcji.

Oczekuję odpowiedzi z wyjaśnieniami stanu prawnego od Sekretariatu ONZ.

Biuletyn Ambasady KRLD